Od příštího roku by se tedy měla snížit státní podpora z 25 na 15 procent z ročně uspořené částky, přičemž by se současně zvýšilo maximum, z něhož se podpora vypočítává, z 18 000 na 20 000 korun. Maximální státní příspěvek by tedy klesl ze 4500 na 3000 korun. Státní podpora se má poskytovat až od 15 let věku.

Dále se má prodloužit délka spoření z pěti na šest let. Stavební spořitelny považují snížení státního příspěvku za příliš razantní. Upozorňují, že maximální podpora nebyla od roku 1993 valorizována a že vlivem růstu cen je dnes její reálná hodnota poloviční. Stanovení věkové hranice 15 let pro státní podporu považují za diskriminační. "Omezuje motivaci mladé generace starat se o vlastní bydlení od raného věku, případně možnost rodičů začít včas spořit na bydlení svých potomků," uvádí se v nedávném prohlášení spořitelen.

Jak udržet stávající podmínky

I když návrh může doznat ve Sněmovně určitých změn, už teď z něho vyplývají pro dosavadní klienty i zcela nové zájemce o stavební spoření významné informace. Předně je důležité, že Sobotka výslovně odmítá možnost tzv. retroaktivity novely. Což znamená, že na dosavadní smlouvy či smlouvy uzavřené ještě do konce letošního roku se podmínky stavebního spoření v ničem nezmění.

Návrh umožňuje lidem, kteří budou mít ke konci letošního roku dvě či více smluv o stavebním spoření, aby převedli státní podporu ze starší smlouvy na novější, čímž si prodlouží dobu spoření s dnešní vysokou státní podporou. Podmínkou je, že tento převod státní podpory si musí zajistit do konce příštího roku.

Předchozí Sobotkův návrh předpokládal převod státní podpory již do konce letošního roku. Stávající podmínky státní podpory si klient zachová po 1. lednu 2004 i tehdy, když si u smlouvy uzavřené do konce letošního roku kdykoli v budoucnu zvýší cílovou částku. Zvýšení cílové částky je totiž výlučnou věcí klienta a spořitelny a stát nenařídí, že při zvýšení se mění podmínky státní podpory.

Mohlo by dojít pouze k tomu, že by spořitelna nemusela z nějakého důvodu akceptovat návrh na zvýšení. Například proto, že by šlo o starší smlouvy s výhodnějšími úroky pro klienty. Jistější cestou je proto nespoléhat na možnost zvýšení cílové částky v budoucnu, ale ještě letos uzavřít další smlouvu o stavebním spoření a převést státní podporu ze starší smlouvy na novější.

Další zpřísnění

Smlouvy uzavírané po lednu 2004 budou mít i jiné nevýhody. Tou nejzásadnější novinkou je, že to, co klient v jednom roce uspoří nad rámec limitu, z něhož se počítá státní podpora (dosud 18 000, od ledna 20 000 korun), se už nebude pro účely výpočtu státní podpory převádět do následujícího roku či let. Jestliže tedy klient se smlouvou uzavřenou po 1. lednu 2004 jednorázově složí např. 100 000 korun, dostane z této sumy státní podporu jen jednou. Aby si zachoval každoroční nejvyšší státní podporu, bude muset ukládat peníze na stavební spoření průběžně.

Tato změna, pokud ji parlament přijme, by byla nevýhodná zejména pro ty, kteří jednorázově vkládají na svůj účet vyšší částku proto, aby získali překlenovací úvěr či aby jim dříve vznikl nárok na úvěr ze stavebního spoření. Další věcí, která by se klientů dotkla, je to, že spořitelny mají mít možnost jednorázově změnit úrokové sazby z vkladů. A to tehdy, když klient odmítne úvěr ze stavebního spoření po vzniku nároku, přičemž od uzavření smlouvy uplynula šestiletá vázací lhůta.