Podle Staňka se tak děje vyváděním majetku do jiných firem a vyplácením akcionářů Harvardu prostřednictvím Daventree Trustu v těsné spolupráci bývalého likvidátora Harvardu Borise Vostrého se současným šéfem HPH Tomášem Ševčíkem a bývalým spolupracovníkem Viktora Koženého Jurajem Širkokým. Také podle úředně jmenovaného likvidátora Harvardu Zdeňka Častorála je vyvádění majetku holdingu v rozporu s platnými zákony.

Daventree Trust byl založen loni v prosinci pro co nejrychlejší výplatu peněz akcionářům. Jeho podílníky se kromě 15 kyperských firem spojených s Viktorem Koženým stali všichni akcionáři HPH v poměru podle počtu vlastněných akcií. V Trustu bylo uloženo 114,5 miliónu dolarů. Hodnota podílu Trustu, který odpovídá jedné akcii HPH, tak činí 6,90 dolarů. Po propadu kursu dolaru nyní činí přibližně 185 korun.

Akcionáři HPH mohou o výplatu za podíly v Trustu požádat kdykoli a po výplatě o svá akcionářská práva nepřicházejí. Dosud obdrželo z Trustu 19,1 miliónu dolarů celkem 19 300 podílníků, kteří do konce dubna požádali o výplatu. Komise pro cenné papíry ale považuje žádost o výplatu podílu z Trustu za nejasnou a netransparentní a doporučila akcionářům o ni nežádat.

Šéf Harvardu Tomáš Ševčík soudí, že distribuce majetku mezi akcionáře není protizákonným jednáním. Uvedl, že legálnost založení Trustu k výplatě akcionářů je potvrzena od nezávislých právníků. Akcionářům HPH, kteří získají peníze z Trustu, podle něj nevyplynou z toho kroku žádné závazky.