Vyplývá to z nejnovější studie Jany Bierzové Rozdělení domácích prací v rodinách s dětmi , kterou vydal Sociologický ústav Akademie věd.

Podle studie zhruba 14 procent mužů se domácím pracím nevěnuje vůbec, 60 procent mužů zhruba hodinu až dvě denně. Ženy, které by se vedle zaměstnání nevěnovaly pracím v domácnosti, prakticky neexistují.

Žena, která chodí do zaměstnání, pak v práci stráví přes osm hodin a doma na druhé směně dalších šest hodin. Žena, která je doma s dětmi, má volného času ještě méně. Doba, po kterou pracuje pro rodinu a stará se o děti, totiž přesahuje 16 hodin denně. Pokud jsou doma s dětmi muži, věnují domácím činnostem 8,62 hodiny a k dobru mají sedm hodin volného času.

V bezdětných rodinách je poměr vyrovnaný

Práce v domácnosti jsou rozděleny více méně rovnoměrněji v rodinách, které zatím nemají děti. Lidé, kteří jsou poměrně krátce spolu, ještě nemají své partnery jisté a musí se "snažit." Po narození dítěte se kyvadlo zatížení ve většině případů razantně přehoupne na stranu ženy.

Studie potvrzuje, že muži provádějí v rodině drobné opravy . Ty zajišťují ve dvou třetinách případů jen muži. Překvapivě vysoký je ale i podíl mužů, kteří nakupují - jejich počet se pohybuje kolem 20 procent.

Někteří sociologové poukazují na to, že tento podíl může být dán tím, že muži chtějí mít pod kontrolou, co a za kolik se nakupuje, a nesvěřují ženám peníze. V polovině domácností ale nakupují oba partneři společně. Ve třetině domácností také oba partneři společně uklízejí.

Mezi typicky ženské práce patří praní, žehlení, vaření a větší úklid. Nádobí myjí ze 70 procent ženy, tuto činnost vykonává asi 10 procent mužů.

Za rodinu nese odpovědnost žena

Dělba práce v domácnosti do značné míry ovlivňuje schopnost mužů a žen působit jak v zaměstnání, tak ve společenském či veřejném životě a určuje míru jejich času, který mohou využít jen pro sebe, shodují se experti.

V praktickém životě je ale za chod rodiny a výchovu dětí odpovědná žena. Sociální a společenský tlak je vyvíjen především na ženu, aby zvládla jak profesi, tak rodinu, což snižuje její volný čas na minimum. Pokud to nezvládá, opět se všeobecně očekává, že se vzdá kariéry a zaměstnání ve prospěch rodiny, zatímco od muže se podobné oběti nevyžadují.

Jen pro zajímavost, zatímco prádlo obstarává téměř z 90 procent žena, o tom, co bude k jídlu, rozhoduje pouze 30 procent žen, vyplývá z dřívějších průzkumů sociologů. Podle 38 % mužů a 46 % žen je běžný provoz domácnosti záležitostí pouze ženy. Muži mohou dělat domácí práce jen když mají chuť či čas a podle svého vlastního uvážení, nikoli tedy, když je to potřeba.

Dětem se věnuje především žena, v třetině případů oba partneři. Přitom teoretický názor, že by to měli dělat oba, má 51 % dotázaných mužů a žen, současně 49 % soudí, že by to měla být především žena.

Současně ale mají sociologové pro ženy dobré zprávy. Především v mladé, vzdělané generaci se výrazně zvyšuje počet mužů, kteří chápou, že normální je se do domácích prací a péče o rodinu zapojovat rovnoměrně.