"Vesměs u vietnamských trhovců jsme zjistili porušování práv k ochranné známce a porušování autorských práv. Zajištěno bylo téměř tři tisíce kusů CD disků, osm stovek DVD nosičů, osmdesát kusů her Game Boy a 346 kusů textilu či obuvi," upřesnil Skála.

Zboží inspektoři zabavili a po nabytí právní moci bude možné využít textil a oděvy pro humanitární účely. Pirátské nahrávky budou fyzicky zlikvidovány.