"Budeme bedlivě sledovat, zda všechny členské státy direktivu příslušným způsobem zavedly," řekl energetický komisař Loyola de Palacio. "Nechceme, aby dál pokračovala současná situace, kdy máme asymetrické, tj. rozdílně liberalizované trhy."

V současnosti zákon EU vyžaduje, aby členské země otevřely minimálně z 35 procent trhy elektřiny a z 28 procent trhy plynu. Ve Francii, která nepřekročila toto minimum, mají jen velcí spotřebitelé právo kupovat energie i od jiných dodavatelů, než jsou státní podniky Electricité de France a Gaz de France. Naopak Británie a severské státy mají nejvíce liberalizované trhy s energií v EU.

Zákon nařizuje oddělení výrobu od distribuce

Parlament se dohodl na konečném znění nového zákona s vládami členských zemí. V účinnost zákon vstoupí poté, co jej ministři ratifikují, což by mělo nastat někdy v příštích týdnech. Zákon má zajistit spravedlivou konkurenci a volbu pro spotřebitele. Požaduje také, aby elektrárny jasně oddělily výrobu energie od přenosu a aby elektřina byla označena původem a údaji o znečištění ovzduší. Zákon také umožňuje větší konkurenci, protože zaručuje rovný přístup k přenosovým soustavám.

Zastánci liberalizace věří, že větší konkurence povede ke snížení cen elektřiny a plynu. Její odpůrci se obávají, že může zhoršit veřejné služby a ohrozit dodávky elektřiny.