Příjem studentů se skládá především ze dvou základních zdrojů: příjmů od rodičů (průměrně 3390 korun) a vlastního výdělku (průměrně 3749 korun). Další zdroje jsou např. stipendia, která ale v průměru dosahují výše jen 500 korun za měsíc a navíc je dostávají jen někteří studenti.

Nejvyšší příjmy uvádějí studenti uměleckých oborů, práv a společenských věd. Naopak nejnižší příjmy mají respondenti studující zemědělské obory. Mezi studenty pražských vysokých škol je méně těch s nižšími nebo podprůměrnými příjmy. Často je to dáno tím, že v hlavním městě je více příležitostí pracovat a agentury nabízejí studentům mnoho různých prací. Výjimkou nejsou ani studenti zaměstnaní na hlavní pracovní poměr.

Nejméně studentů s příjmem pod 5000 korun na měsíc bylo mezi studenty pražské Vysoké školy ekonomické, méně než jedna čtvrtina.

Nejvíce peněz v průměru měsíčně studenti utratí za stravu (1700 korun), oblečení a osobní potřeby (téměř 1000 korun) a dopravu (700 korun). Průměrné měsíční výdaje studentů soukromých vysokých škol jsou přes 15 000 korun. Studenti veřejných škol uvádějí v průměru necelou polovinu.

Měsíční příjmy studentů vysokých škol:
procenta studentů příjmy v Kč
10 přes 14 000
20 více než 8 800
30 více než 6 800
20 méně než 2 800
10 do 2 000