"Oproti stejnému období loňského roku vzrostl počet projektů o 14, množství přislíbených pracovních míst o 9,5 tisíce a celková investiční hodnota stoupla dokonce o 45 miliard korun," řekl generální ředitel CzehInvestu Tomáš Hruda.

"Za dva největší úspěchy uplynulého pololetí bych označil získání investice automobilky Hyundai a dále vstup prvního strategického investora IPS Alpha na zónu Žatec-Triangle," dodalTomáš Hruda.

Většinu investic se daří směrovat do krajů s velkou nezaměstnaností. Moravskoslezský region byl atraktivní pro 20 investorů (37,8 miliardy Kč) a Ústecký si zvolilo 18 společností (7,4 miliardy Kč).

V ČR se budou vyrábět i složité technologie

"Zlepšuje se i struktura projektů v rámci jednotlivých odvětví. Stále je silně zastoupen sektor automobilový a strojírenský, ale i zde je patrný posun ke složitějším a odbornějším výrobám, Z celkového součtu projektů je 21 s vysokou přidanou hodnotou, tedy investice do strategických služeb nebo technologických center, " dodal Tomáš Hruda.

Přehled největších investorů za první pololetí roku 2006
investor sektor země původu investice v mil. Kč. pracovní místa místo
Hyundai Motor Company automobilový Korea 30.000,00 3000 Nošovice
Automotive Lighting Reutlingen součástky pro automobilový průmysl Německo 2613,50 632 Pávov
IPS Alpha Technology elektronické zařízení Japonsko 2600,00 2000 Žatec
Vítkovice Cylinders kovozpracující Česká republika 1000,00 114 Moravská Ostrava
Behr součástky pro automobilový průmysl Německo 500,00 130 Mošnov
Zdroj: CzechInvest

Daří se i českým firmám

Díky silnému růstu české ekonomiky se na prvním místě v počtu nových projektů umístili investoři pocházející z České republiky (23 projektů). Následuje tradičně silné Německo (19 projektů) a třetí místo zaujímá USA (10 projektů).

Například v Moravskoslezském kraji patří připravované projekty českých firem zároveň k těm největším. Společnost Vítkovice Cylinders, která se specializuje na výrobu vysokotlakých láhví určených pro přestavbu motorových vozidel na pohon LPG, připravuje investici ve výši přibližně jedné miliardy korun a vytvoří nejméně 114 nových pracovních míst.

Další českou firmou, které se daří, jsou Ostravské opravny a strojírny. Plánují proinvestovat až 430 miliónů korun. Díky rozšíření a modernizaci v závodu vznikne dalších 170 pracovních míst. Firma patří mezi největší výrobce železničních nákladních kolejových vozidel a náhradních dílů. Třetím příkladem úspěšné české firmy je společnost Finidr, která dá práci 186 lidem. Její investice v Českém Těšíně dosáhne až ke 482 miliónům korun a bude zde vyrábět měkké a tvrdé knižní vazby.