Nejatraktivnější nemovitosti, jež už byly nebo brzy budou nabídnuty zájemcům, se nacházejí v hlavním městě. Jde například o drážní pozemky v pražských Holešovicích o celkové rozloze 27 hektarů, které v minulých dnech získala na základě výběrového řízení firma Orco Omikron za 1,1 miliardy korun.

"V této lokalitě byly v minulosti drážní opravny. Vzhledem k ekologické zátěži byli znalci přesvědčeni, že výnos z prodeje bude kolem půl miliardy korun. Nakonec se nám ale v soutěži, jíž se zúčastnilo šest zájemců, podařilo získat zhruba dvojnásobnou sumu," řekla v úterý Právu mluvčí SŽDC Anna Kodysová.

Vznikne nové obchodní centrum

Orco Omikron je součástí holdingu Orco Property Group. Podle jeho viceprezidenta Aleše Vobruby vybuduje Orco na získaných pozemních do deseti až patnácti let obchodní centrum, řadu bytů, kancelářské prostory, sportoviště a oddechové plochy.

Celkem chce do něj Orco investovat kolem dvaceti miliard korun. Při přípravě projektu slibuje úzce spolupracovat s magistrátem a městskou částí Praha 7.

O tom, který majetek bude použit na splacení dluhů bývalého státního podniku ČD, rozhodl parlament před čtyřmi lety přijetím zákona č. 77/2002 o vzniku akciové společnosti České dráhy a státní organizace SŽDC. Na akciovku byly ČD přeměněny 1. ledna 2003 a do té doby samy prodaly například rozestavěnou polikliniku v Praze-Bohdalci.

Od ledna 2003 za prodej veškerého majetku, určeného zmíněným zákonem k úhradě závazků ČD, odpovídá už pouze Správa železniční dopravní cesty.

V Praze jde ještě o bývalé drážní pozemky ve Vršovicích, Dejvicích a Libni, palác Sevastopol a budovu č. 19 v ulici Politických vězňů.

"K prodeji byl původně určen také Národní kulturní dům na náměstí Míru, ten byl ale novelou zákona č. 293/2004 převeden pod ministerstvo kultury," sdělila Kodysová. Na otázku, proč se privatizace dalších objektů a pozemků tak protahuje, mluvčí odpověděla: "Souvisí to s tím, že ještě nebyly zcela dořešeny některé záměry rozvoje pražské dopravní infrastruktury." Z areálu železniční stanice Dejvice tak byly už dříve vyjmuty pozemky nezbytné pro budoucí provoz plánované dvojkolejné trati z pražského centra na letiště v Praze-Ruzyni a dál do Kladna.

Další pozemky budou ještě vyčleněny pro městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka. Prodej těch zbývajících bude možné zahájit až poté, kdy s tím vysloví souhlas ministerstvo dopravy. Stejná situace je i v lokalitě Libeň.

Chystá se dražba

Zájemci se určitě najdou i o lukrativní palác Sevastopol v ulici Na Příkopě. Ten má v současné době ještě nájemce, ale znalci už vypracovávají posudky na aktuální hodnotu paláce. Pak bude připraven privatizační projekt a vyhlášeno výběrové řízení.

Ve Vršovicích je zase nutné zpracovat nový geometrický plán, protože se chystá modernizace železniční tratě Hostivař-Praha hlavní nádraží. Ta bude částečně vedena v jiné trase, než je ta dnešní, a musí se tomu přizpůsobit prodej pozemků.

Z nemovitostí v Praze tak zatím SŽDC privatizuje pouze budovu v ulici Politických vězňů včetně zastavěného pozemku. "Zvolili jsme způsob dražby, která proběhne již 26. července," informovala Kodysová.