Soud vytkl hlavnímu městu Praha četná pochybení při procesu schvalování změny územního plánu. Město nerozhodlo o námitkách asi 170 vlastníků dotčených nemovitostí.

"Tvrzení města, že z přibližně 170 fyzických a právnických osob, vlastnících nemovitosti v okolí zamýšlené letové dráhy, není ani jeden dotčenou osobou ve smyslu stavebního zákona, je naprosto neudržitelné. Tento závěr svévolně popírá smysl účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí," řekl předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Hlávka a Bělohradský tvrdili, že pražský magistrát při schvalování změny neprojednal všechny jejich připomínky, nezahrnul do plánu takzvaná hluková ochranná pásma nové dráhy a neměl při rozhodování k dispozici posudek vlivu stavby na životní prostředí. Magistrát naopak tvrdil, že všechny zákonné podmínky splnil.

Městské části mají strach z hluku

"Schválit změnu územního plánu, která je prvním a nejzásadnějším krokem k umožnění nárůstu letecké dopravy podobného rozsahu, a přitom územním plánem nestanovit limit zatížení hlukem v daném území a ani nevyznačit ochranná hluková pásma je postupem nezákonným, " uvedl dále Baxa.

Proti plánované výstavbě se už v roce 2004 vyslovila většina obyvatel městských částí Nebušice a Přední Kopanina v místních referendech. Stavba se nelíbila ani ministerstvu životního prostředí a městským částem Suchdol a Lysolaje.

Dráha se měla ke středu města přiblížit oproti současným hranicím letiště o 1525 metrů. Hluk by vzrostl především nad Nebušicemi, které leží téměř v ose dráhy. "Už teď mě a moji rodinu letiště ohrožuje na zdraví," tvrdí jeden ze stěžovatelů Hlávka. Magistrát prý svým jednáním opomíjí obyvatele značné části Prahy na severu, jihu a západě města.

Nebylo jisté, zda by se původní dráha rušila

Letiště dlouhodobě argumentovalo tím, že by díky nové dráze téměř přestalo využívat vedlejší ranvej, na níž se letadla přibližují přes Prahu. Hluk by tak ubyl v oblasti, kde obtěžuje 150 000 lidí, přibyl by v jen řídce zastavěné oblasti, řekla už dříve ředitelka letiště Hana Černochová. "Výstavbou nové dráhy se ale nikdo nezavázal, že tu původní dráhu zruší," namítal Hlávka.

Změna územního plánu vznikla na základě zvláštního zákona, který stavbu třetí ranveje prohlásil za veřejně prospěšnou. [celá zpráva] Letiště nyní stavbu připravuje, provádí posuzování vlivu na životní prostředí a vykupuje pozemky. Vybudování třetí dráhy mělo přijít asi na sedm miliard korun. S výstavbou se mělo začít v roce 2007 a dráha měla sloužit od roku 2009. Rozvoj letiště se tak asi zpomalí, protože letiště chtělo s novou dráhou zdvojnásobit současný počet cestujících na 20 miliónů za rok během následujících 12 let. [celá zpráva]