Před rokem se celkový počet pojišťovacích zprostředkovatelů odhadoval na 50 000, ale toto číslo zahrnovalo i sváteční prodejce. Pro klienty znamená zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí lepší dostupnost informací o produktech i srovnání podmínek pojištění, řekl mluvčí ČNB Pavel Zúbek. Cílem směrnice EU, ze které tento zákon vychází, je podle něj průhlednost na trhu s pojistnými produkty a ochrana spotřebitele.

Povinná registrace jasně ukázala, kolik osob se zprostředkování pojištění opravdu věnuje a pomohla z trhu vyloučit ty, kteří se této citlivé činnosti nevěnovali s dostatečnou profesionalitou, doplnil náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Podmínkou registrace pojišťovacího zprostředkovatele je jeho odborná způsobilost a důvěryhodnost. Registr pojišťovacích zprostředkovatelů je přístupný zde.

Dohled nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů má ČNB, která může činnost pojišťovacího zprostředkovatele např. pozastavit. Za přestupky lze udělit zprostředkovateli i pokutu. Týká se to například porušení mlčenlivosti o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob, za které může být zprostředkovateli udělena pokuta až do výše jednoho miliónu korun.

Registrace stojí i 10 000 Kč

"Registrace v současné podobě je drahý administrativní akt, znamenající na straně poskytovatelů služby neefektivní náklady, přičemž dopad na ochranu klienta je prakticky nulový," míní naopak předseda legislativní a právní komise Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců Petr Šafránek.

Registrace je podle něj příliš administrativně náročná, a trvá tak příliš dlouho. Správní poplatek 2000 Kč, u pojišťovacích makléřů dokonce 10 000 Kč je prý neúměrně vysoký. Navíc existuje příliš mnoho kategorií zprostředkovatelů, takže pro klienta je to nepřehledné, dodal Šafránek. Zprostředkovatelem je např. pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací agent, či pojišťovací makléř.

Pojištění mohou nabízet nejen zaměstnanci pojišťoven a bank, ale i nezávislí poradci, kteří mohou nabízet pojištění a produkty více finančních institucí.