Soutěž na bankovním trhu má podle zprávy daleko k dokonalosti. Důvodem jsou překážky vstupu nových soutěžitelů, nedostatek transparentnosti a vysoké náklady pro spotřebitele při změně banky.

Nedostatek transparentnosti, obvykle se projevující v neschopnosti spotřebitele porovnat jednotlivé služby, přispívá k nízké úrovni mobility zákazníků. Navíc banky změnu finančního ústavu zákazníkům ztěžují, prodražují či prodlužují.

Lepší srovnání bank

Ze zprávy také vyplývá, že většina soutěžních úřadů řeší na bankovním trhu stejné problémy, a to především v možnosti změny banky klientem, přístup k platebním systémům a fungování jednotného evropského platebního prostoru.

Pracovní skupina proto k povzbuzení mobility navrhuje prosadit snížení poplatků při změně banky.

Dále ECA doporučuje zavedení systému transparentních pravidel, jež umožní spotřebitelům a malým a středním podnikům porovnat bankovní produkty a zavést prostředky usnadňující změnu banky (např. srovnávací internetové stránky, statistiky).