Zemědělci a podnikatelé také mnohem častěji bydlí ve vlastním. Dům nebo byt má 82 ze stovky domácností zemědělců a 61 ze stovky domácností podnikatelů. U důchodců je to téměř 59 ze stovky domácností a u zaměstnanců polovina.

V nájemních bytech naopak bydlí pouze 11 domácností zemědělců ze sta, z podnikatelských domácností pětina. U důchodců je to 22 domácností ze sta, u zaměstnanců více než čtvrtina.

Zemědělci a podnikatelé také podle statistik bydlí v bytech či domech s více pokoji. Na jejich domácnosti připadají 3,6, resp. 3,4 obytné místnosti, zatímco domácnosti zaměstnanců a důchodců bydlí v bytech s třemi a méně obytnými místnostmi.

Poněkud jiná je ale situace, pokud jde o obytnou plochu na osobu. V tomto směru jsou na tom nejlépe důchodci s téměř 31 metry čtverečními na osobu. Následují zemědělci s 22,6 metru na osobu, podnikatelé s 19,9 metru na osobu a zaměstnanci s 19,5 metry na osobu.

Počitač má zhruba polovina domácností

Zemědělci a podnikatelé také častěji než domácnosti zaměstnanců a důchodců vlastní myčku na nádobí či mikrovlnnou troubu. Naopak zaměstnanci preferují přípojku na kabelovou televizi a důchodci zase nejčastěji vlastní rekreační objekty.

Ve vybavenosti domácností osobními počítači jsou na tom nejlépe podnikatelé, vlastní ho více než tři čtvrtiny těchto domácností. Naopak důchodci mají doma počítač jen v pěti případech ze sta. V průměru pak v Česku loni vlastnilo počítač takřka 42 domácností ze sta.