I přes mezinárodní smlouvy a mezinárodní Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který už běžně máme a prokazujeme se s ním v Česku u lékaře, platíme v zahraničí vysokou spoluúčast za ošetření u lékaře, zubaře a nebo za léky.

"Náš průkaz lze sice využít ve státech EU, dále pak v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu, ve Švýcarsku i v Chorvatsku, ale český pojištěnec je v takovém případě ošetřován ve stejném režimu jako tamní pojištěnec," zdůrazňuje Václav Janalík, vedoucí informačního oddělení Centra mezinárodních úhrad v Praze. "To znamená, že musí platit stejnou spoluúčast a poplatky jako místní pojištěnci. A ty mohou jít do desítek eur." Když budeme mít cestovní pojištění, tuto spoluúčast neplatíme.

Repatriaci zdravotní pojištění nepokrývá

Cestovní připojištění většinou kryje i repatriaci zpět do ČR v případě, že bychom na dovolené v zahraničí zemřeli. Na takovouto repatriaci, která se týká i vážného zranění a převozu sanitkou nebo vrtulníkem do ČR, na základě našeho průkazu zdravotního pojištění nárok nemáme.

V některých státech vyžadují soukromí lékaři, u nichž se necháme ošetřit, zaplacení v hotovosti celého ošetření. Pak je třeba si uschovat originály platebních dokladů a s nimi se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu.

Je dobré také vědět, pokud se komerčně připojistíme, na co jsme se připojistili. Některé druhy sportů se musí připojišťovat zvlášť. Jde například o potápění nebo vysokohorskou turistiku.

Při cestách na Slovensko je také lepší se připojistit, a to i na případný zásah Horské služby. Ta se totiž nově od července platí a částky mohou jít od osmi stokorun do mnoha tisíc v případě záchranné akce Horské služby. [celá zpráva]

Při cestách mimo Evropu, například do Asie a Ameriky, ale kamkoliv do ciziny vůbec se připojištění vždycky vyplatí. Zahrnuje i asistenční službu v českém jazyce, a tak odpadá jazyková bariéra, která při styku s lékařem je vždy významná.