Sdružení Naše Beskydy oslavuje, ale zároveň upozorňuje, že jde jen o první vítěznou bitvu v dlouhotrvajícím boji.

Společnosti OKD-DPB Paskov nepomohlo ani zmenšení dobývacího prostoru mimo chráněnou oblast a snížení počtu vrtů. Plynu vázaného na uhelné sloje je prý pod Beskydami tolik, že by uspokojil potřeby České republiky na pět let.

Rozhodnutí OKD akceptují

Ministerstvo životního prostředí ale dalo na vědomí, že přednější než plyn je veřejný zájem na uchování přírodního prostředí. "Jsou zde území vysoké ekologické stability a žijí tady zvláště chráněné druhy živočichů," uvádí ve stanovisku ředitelka odboru posuzování vlivu na životní prostředí Jaroslava Honová.

Za zvláště důležité ministerstvo považuje nebezpečí souběhu těžby plynu a černého uhlí. "Vlivy celého záměru se mohou jevit jako více či méně přijatelné, jako problematická se jeví možnost společného působení těžby plynu a obnovení dobývání černého uhlí, přičemž hodnocení těžby uhlí na území nebylo dosud provedeno. To je zásadním nedostatkem," uvádí stanovisko.

Firmě tak k přesvědčení nestačil ani slib, že s těžbou uhlí v dohledné době nepočítá. Naopak 22 tisíc lidí, kteří nedávno podepsali petici proti OKD, zůstává přesvědčeno, že těžba plynu byla jen předzvěstí dobývání uhlí.

"Vydání nesouhlasného stanoviska akceptujeme, naše podnikání to rozhodně neovlivní, neboť hlavní aktivity OKD jsou soustředěny jinde," uvedla mluvčí OKD Věra Breiová a dodala, že je otázkou, zda není spíše ke škodě, když nebude využíván metan jako čistý, alternativní zdroj energie, a to hlavně v místě jeho těžby. "Uvidíme, jestli bude možné se k projektu těžby plynu vrátit v budoucnu."

Jablkem sváru stále štola

Vedení občanského sdružení se z rozhodnutí těší, ale upozorňuje, že zdaleka není vyhráno. "Potvrzuje se, že občanská sdružení mají smysl, už jsme v to přestávali věřit," prohlásil místopředseda Marián Žárský. Sdružení hned vyzvalo OKD, aby také upustilo od plánované ražby průzkumné štoly v Dolu Frenštát, vybudovaném před rokem 1989.

"Podle vedení OKD bylo hlavním cílem plánovaného důlního díla právě zjištění ložiska plynu, k čemuž nyní pominul důvod," argumentoval předseda sdružení Stanislav Uruba. S tím ale OKD nesouhlasí: "Nikdy zde nebyl dokončen geologický průzkum a třeba i pro tolik požadovaný odpis zásob by se musel udělat," oponovala mluvčí OKD.

Lidé ze sdružení tak opět doufají v pomoc ministerstva. "Nemáme to potvrzené, ale i na vyražení chodby budou těžaři potřebovat studii o vlivu na životní prostředí," uvedl Žárský.