V korunovém vyjádření se schodek zvýšil na 148,1 miliardy korun ze 121,4 miliardy.

ČNB zpřesnila čísla, aby zohlednila nové údaje Českého statistického úřadu o obchodní bilanci. Na základě výběrového šetření u velkých firem zvýšila odhad objemu znovu investovaného zisku v bilanci výnosů na 88 miliard korun. Ve stejném rozsahu navýšila objem přílivu kapitálu formou přímých zahraničních investic.

Schodek bilance výnosů se podle dnešních revidovaných čísel propadl z předběžného výsledku 3,164 miliardy eur na 4,017 miliardy eur. Schodek obchodní bilance se příliš nezměnil a činil 2,43 miliardy eur.

Podle revidovaných údajů se přebytek na účtu přímých investic zvýšil z předběžných 8,7 miliardy na 9,6 miliardy eur. Přebytek na finančním účtu vzrostl na 11,897 miliardy z 11,044 miliardy eur.