"Z objektů se některé věci ztrácejí, protože staveniště je rozlehlé a není možné je dokonale zabezpečit," přiznal stavbyvedoucí Ivo Schystal z firmy Tchas. V demolovaných objektech podle něho ale nejsou žádné hodnotnější věci, které by stálo za to hlídat důkladněji. "Všechny věci likvidujeme a odvážíme na skládku," dodal. Zpravodajové ČTK ale na vlastní oči viděli pracovníka čety, který ještě před nástupem těžké techniky vyprošťoval v jednom z domů ručním nářadím okenní rámy.

"Původní vlastníci si mohli z domů odnést vše, co chtěli. Následně jsme areál předali v tomto stavu firmě, která demolici zabezpečuje," řekla krajská mluvčí Šárka Swiderová. Pro kraj by podle ní bylo příliš drahé a pracné v opuštěných domech hledat věci, které by se případně mohly dále využít.

"Nic o tom nevím, ale vždyť to bylo jasné. V některých domech jsou kvalitní okna, jinde okapy nebo střechy. To je materiál, který je třeba využít, a ne odvézt na skládku. Může za to zbrklost kraje," řekl asi šedesátiletý občan Nošovic. Za demolice 17 domů v nošovické zóně zaplatí Moravskoslezský kraj asi šest miliónů korun.