Lidé mohou získat informaci o tom, jestli nemají na daňovém účtu nedoplatek či naopak přeplatek. Pokud poplatníci chtějí využívat této služby musí mít elektronický podpis. Ten lze získat například na České poště nebo u firmy První certifikační autorita za několik stokorun.

Pokud již poplatník vlastní elektronický podpis, musí ještě zaslat svému finančnímu úřadu žádost o zřízení daňové informační schránky. V červenci, srpnu a září je provozována testovací verze portálu. Najdete jej zde.

Do budoucna se bude komunikace přes počítač rozšiřovat

Už nyní mohou poplatníci zasílat elektronicky daňové přiznání. Jeho zavedení však provázely komplikace, ministerstvo financí mělo umožnit podat přiznání elektronicky už v roce 2004, poprvé však daňový poplatníci mohli tuto službu využít až letos. Někteří lidé ale stále elektronické komunikaci nevěří, myslí si, že je málo zabezpečená.

Příští rok chystá daňová správa spustit elektronické doručování, tzn. elektronické dopisování mezi finančním úřadem a poplatníkem. Dále osobní daňový kalendář a nahlížení do spisové evidence.

Chce také spustit personalizovaná elektronická podání, tzn. že data získaná z předchozích jednání, budou předem vyplněna v elektronicky požadovaných formulářích. Poplatník tak nebude muset opětovně vyplňovat veškeré údaje.