V Otázkách Václava Moravce v České televizi premiér Paroubek ještě v neděli odhadoval výši rozpočtu na rok 2007 na 60 mld. Kč. [celá zpráva]

Ministr financí Bohuslav Sobotka upozornil, že současná dosluhující vláda přistoupila ke schválení výdajových rámců kvůli kroku prezidenta Václava Klause. Ten v pátek avizoval, že odmítne přijmout případnou demisi vlády. [celá zpráva] "Vláda by to neprojednávala, kdyby prezident neodmítl případnou demisi vlády," uvedl Sobotka.

Vláda ve středu také schválila konvergenční program ČR, který musí Česko plnit, aby mohlo v roce 2010 přijmout euro. V roce 2007 by měl být deficit veřejných financí 3,3 procenta HDP. V roce 2008 počítá vláda se schodkem 2,8 procenta HDP a v roce 2009 s 2,1 procenta HDP. Letos by měl deficit dosáhnout 3,6 procenta HDP. "Deficity jsou v souladu s konvergenčním programem, "řekl ministr financí Bohuslav Sobotka. Podle maastrichtských kriterií pro vstup do eurozóny by výše deficitu neměla přitom překročit tři procenta HDP.

Odhady deficitů veřejných financí
rok deficit v %
2006 3,6
2007 3,3
2008 2,8
2009 2,1
zdroj: MF

Kvůli velkým sociálním výdajům je výše deficitu ohrožena

"Dodržení výdajových rámců se neobejde bez aktivních opatření v legislativní i nelegislativní oblasti. Pokud by příští vláda neprovedla žádné tyto kroky, pak by deficit 88 miliard korun nebyl realizovatelný, a příští vláda by ho musela přehodnotit směrem nahoru," upozornil Sobotka.

Nová vláda podle Sobotky bude muset kvůli zvýšeným sociálním výdajům rozpočtu přijmout aktivní opatření. Výdaje se týkají především ministerstva práce a sociálních věcí a částečně ministerstva zdravotnictví. [celá zpráva] "Vláda bude muset zvážit, které zákony vstoupí v účinnost již od ledna 2007 nebo se rozloží tak, aby veřejné rozpočty byly schopny dopad legislativy absorbovat," uvedl Sobotka.

Ke schodku zhruba 160 miliard korun došli v květnu při propočtení první verze státního rozpočtu na příští rok odborníci ministerstva financí. Deficit zvyšují hlavně dodatečné sociální výdaje schválené ve Sněmovně. [celá zpráva]

Ministerstvo financí má za úkol připravit návrh státního rozpočtu na rok 2007 do 15. srpna. Nová vláda musí s návrhem státního rozpočtu na rok 2007 předstoupit před Sněmovnu do konce září.