Průměrná mzda v prvním čtvrtletí vzrostla o 7,4 %. Spotřebitelské ceny se však za uvedené období snížily o 0,4 procenta a reálná mzda tak vzrostla o 7,8 procenta. Nadprůměrných nominálních mezd bylo dosaženo u ekonomických subjektů pod zahraniční kontrolou (19 580 Kč), a to i při tempu jejich růstu pod celorepublikovým průměrem (o 5,2 %).

Reálné mzdy rostou nejrychleji od roku 1996

Reálné mzdy v Česku rostou nejrychleji za posledních sedm let. "Přes neexistující inflaci nominální růst mezd proti loňsku nezvolnil, což znamená, že se v reálném vyjádření dostal nejvýše od roku 1996," komentoval úterní čísla hlavní ekonom HVB Bank Pavel Sobíšek. Za znepokojivý považuje zejména vysoký růst mezd ve veřejné sféře doprovázený růstem počtu státních zaměstnanců. Vítá proto návrhy mzdových restrikcí, s nimž přišla vládní koalice v rámci reformy veřejných financí. "Tento vývoj ukazuje na nutnost mzdových restrikcí, jak je navrhuje vláda v rámci fiskální reformy," uvedl.

Nejvyšší nárůst v odvětví vzdělávání

Podnikatelé si v průměru přišli na 15 633 korun, což je nárůst o 855 korun (5,8 %), reálná mzda se v tomto případě zvýšila o 6,2 %. V nepodnikatelské sféře činil nárůst průměrného výdělku 1861 korun (14,5 %) na 14 657 korun a 15 procentním nárůstem reálné mzdy.

Nejvyšší nárůst průměrné nominální mzdy Český statistický úřad hlásí ve vzdělávání a to o 16,7 procenta. Více než desetiprocentní nárůst zaznamenaly ještě odvětví zdravotní a sociální péče a veterinární činnost (14,9 %) a veřejná správa a obrana a povinné sociální zabezbečení (12,0 %).

Nejpomaleji průměrná nominální mzda rostla v zemědělství, myslivosti a souvisejících činnostech, kde nárůst činil pouze 0,8 procenta.