Jak Právu sdělila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), živnostníci, oficiálně osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jsou však zaměstnavateli sami sobě, a tak žádné plnění za prvních 14 dnů marodění nedostanou.

"Nárok na nemocenské skutečně OSVČ vzniká až od patnáctého dne pracovní neschopnosti. Pokud bude tedy pracovní neschopnost trvat pouze čtrnáct dní, nenáleží OSVČ za toto období žádná náhrada," říká se ve sdělení, které Právu zaslala odborná tisková pracovnice ČSSZ Alena Fraňková.

"Zase nás odrbávají. Jsme prostě diskriminováni. Jak to, že nedostanu nic, když platím pojistné," rozčílil se podnikatel z Moravy, se kterým Právo ve čtvrtek hovořilo a který si nepřál být jmenován.

Pojištění je dobrovolné

Pro živnostníky bude i po prvním lednu účast na nemocenském pojištění dobrovolná. Pokud se budou chtít nemocensky pojistit, budou muset - stejně jako dosud -podat přihlášku k pojištění u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

Změna bude od ledna ve výši pojistného. Tu si bude moci samostatně podnikající člověk určit sám. Zákon jen stanovuje minimální výši, která se bude odvozovat od plateb zaměstnanců. Zatím vychází minimální pojištění na 75 korun měsíčně.

"Může však dojít ke změně této částky, a to s ohledem na vývoj průměrné měsíční mzdy. Tato skutečnost bude známa ve druhém pololetí 2006," uvádí se v odpovědích ČSSZ na dotazy Práva.

Změněno bude od ledna rozhodné období pro výpočet nemocenského OSVČ. Zatímco dosud byl tímto rozhodným obdobím, ze kterého se dávka počítala, kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla pracovní neschopnost, nově to bude 12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy živnostník onemocněl.