Například v Praze 1 stoupnou od ledna nájmy o 30,3 procenta, ačkoli původně měly jít nahoru o 24,7 procenta. V Hradci Králové bude činit růst místo o 22,1 o 35,1 procenta. V Brně 1 se zvednou regulované činže o 30,9 procenta, přestože původní odhad byl o 19,9 procenta. V Jihlavě nájmy stoupnou o 29,5 procenta, přestože lidé čekali o 12,7 procenta. Zvýšení bude razantnější zvláště ve městech nad deset tisíc obyvatel, v nichž je naprostá většina nájemních bytů.

Martínek rovněž potvrdil, že k většímu růstu nájmů dochází proto, že ministerstvo financí nově stanovilo v mnoha obcích vyšší průměrné ceny bytů, z nichž se odvozuje růst nájemného. Týká se to zvláště větších měst. "Jsou to ceny daleko reálnější, umožní nikoli suplovat trh s nájemními byty, ale přiblížit se k tomuto trhu, který je běžný v celé Evropě," uvedl Martínek.

Podle jeho slov zvýšení nájmů z tohoto titulu ale nebude nijak pronikavé, protože jde nejvýš o koruny za čtvereční metr. Zvláště v prvním roce by nikomu neměly vzniknout problémy. Mimo jiné proto, že nájemné se čtyři roky nezvyšovalo.

V některých obcích budou nájemníci naopak platit kvůli snížení cen bytů nižší nájemné, než se původně odhadovalo. Například v Ústí nad Labem o 75 haléřů za čtvereční metr. Menší nájemné proti původnímu očekávání budou platit zvláště někteří nájemníci v obcích do dvou tisíc, respektive do 10 000 obyvatel.

Ministr také upozornil, že ceny bytů se budou měnit každoročně podle aktuální reálné situace a že maximální výše nájemného nemusí být vždy uplatněna. "Nikde není řečeno, že příslušná obec musí využít všechny svoje možnosti," zdůraznil Martínek. Sociálně slabší nájemníci, u nichž nájemné přesáhne 30 procent (v Praze 35 procent) jejich příjmů, budou moci podle jeho slov požádat o pomoc státu.

Až trojnásobně více

Z výpočtů Práva ale vyplývá, že zvýšení nájmů ve větších městech bude ve srovnání s původními odhady velmi citelné. Například nájemník v Jihlavě, který dnes platí za byt první kategorie 75 čtverečních metrů 1373 korun, bude platit poslední rok deregulace v roce 2010 - za předpokladu, že by se ceny bytů nezměnily - 3864 korun, tedy téměř trojnásobek toho co dnes.

Podle původních představ se mu ale měl nájem v roce 2010 zvýšit jen na 2217 korun, tedy jen o 60 procent proti dnešnímu stavu. Jiný příklad: Nájemník v Praze 1 ve stejně velkém bytě nyní platí 2780 korun měsíčně. V roce 2010 mu stoupne za stejných předpokladů nájem na 8014 korun, ačkoli původně to mělo být 6722 korun.

Prudké zvýšení průměrných cen bytů, z nichž se odvozují nájmy, vyplynulo ze změny metodiky výpočtu těchto cen na ministerstvu financí. Z dopisu ministra financí Bohuslava Sobotky ministru Martínkovi vyplývá, že se do výpočtu nově zahrnují jen kupní ceny těch prodejů bytů, k nimž došlo v posledním tříletém období a že z něho byly například vyloučeny i prodeje obecních bytů nájemníkům, jejichž ceny jsou ze známých důvodů nízké, a tudíž zkreslující. Nové ceny bytů ale byly připraveny až po schválení zákona o nájemném.

Majitelé stále nespokojeni

Nejvyšší regulované nájmy v ČR v bytech první kategorie -37,07 Kč za čtvereční metr - jsou nyní v Praze a v roce 2010 by se měly zvýšit na 107 korun/m2. Například v Karlových Varech, kde dnes platí 18,31 Kč/m2, mají stoupnout na 59,09 Kč a ve Zlíně zaplatí nájemníci v roce 2010 místo dnešních 19,66 Kč/m2 55,72 Kč/m2.

Místopředsedovi Občanského sdružení majitelů domů a bytů Liboru Dellinovi se však nadále zvýšení nájmů zdá nedostatečné. "Jsme stále a většinou hluboko i pod úrovní potřebných nákladů i po tomto zvýšení," řekl v úterý novinářům. Bytů s regulovaným nájemným je dnes asi tři čtvrtě miliónu, to je zhruba 17 procent ze všech bytů v ČR, ale žije v nich okolo dvou miliónů lidí.