Rozpočtové příjmy ke konci letošního května činily 253,15 miliardy korun a výdaje 327,74 miliardy korun. Ke konci května stát vybral na daních 133,4 miliardy korun a na pojistném na sociální zabezpečení 107,2 miliardy korun. Proti pětiměsíčnímu plánu však bylo daňové inkaso o 27,2 miliardy nižší, příjmy z pojistného pak o 7,6 miliardy nižší.

Na výpadku daňových příjmů proti pětiměsíčnímu plánu se podle MF podílí zejména daň z příjmu právnických osob. To souvisí s platebním kalendářem, podle kterého rozhodující část velkých poplatníků využívajících služeb daňových poradců totiž podává daňová přiznání do konce června. MF očekává, že plánované inkaso této daně za celý rok se naplní a nejspíš bude i překročeno.

Na sociálních dávkách včetně důchodů stát ke konci května vyplatil o 22,1 miliardy více, než vybral na pojistném. Samotný schodek na důchodovém účtu, neboli nesoulad mezi vybraným pojistným na důchodové pojištění a vyplacenými důchody, za pět měsíců dosáhl 14,1 miliardy korun. Celoroční deficit důchodového účtu si přitom stát naplánoval na 18,4 miliardy. Deficit maximálně 111,3 miliardy

Již minulý měsíc MF uvedlo, že deficit státního rozpočtu narostl mimo jiné o 10,7 miliardy korun, které ČR zaplatila za prohranou arbitráž se společností CME. Za prohloubením salda také stojí jednorázová úhrada státního příspěvku stavebním spořitelnám ve výši 12,9 miliardy korun.

Rozpočet na celý letošní rok sněmovna schválila s rekordním schodkem 111,3 miliardy korun při příjmech 684,1 miliardy a výdajích 795,4 miliardy korun. Včetně dodatečně schváleného úvěru od Evropské investiční banky na krytí povodňových škod z loňského srpna by měl letošní konečný deficit činit 118,8 miliardy. Z půjčky stát zatím začal čerpat 3,6 miliardy korun.

Zhruba 97 procent z celkových letošních příjmů rozpočtu tvoří daně a inkaso pojistného na sociální zabezpečení. Letošní rozpočet totiž narozdíl od loňského nepočítá s žádnými mimořádnými příjmy, jako jsou například výnosy z privatizace. Nejvíce rozpočtových výdajů pak směřuje do sociální oblasti.