Eurotel nabízí prostřednictvím dealerů uzavření smlouvy se závazkem placení měsíčního paušálu po dobu dvou let. Lidé, kteří se rozhodnou službu vypovědět, musí Eurotelu zaplatit několikatisícový poplatek za předčasnou výpověď. Podle sdružení má ale člověk, který uzavře smlouvu mimo obvyklé prostory podnikání operátora, nárok podle občanského zákoníku na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce a udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.

Společnost Eurotel své zákazníky podle sdružení o možnosti odstoupit od smlouvy neinformuje a právo spotřebitelům na bezdůvodné odstoupení upírá.

Eurotel se nejdříve vyjádřil takto: "Toto zákonné právo se týká spotřebitelských smluv - tedy pouze smluv kupních (nákup zboží - telefonní přístroje  apod.), nikoliv  smluv o poskytování služeb elektronických  komunikací."

Rozdílný výklad občanského zákoníku

Podle advokáta specializujícího se na problematiku ochrany spotřebitele a telekomunikací Tomáše Pelikána Eurotel ignoruje novelizaci občanského zákoníku, která zpřesnila vymezení pojmu spotřebitelská smlouva, když vůbec nerozlišuje, zda jde o smlouvu kupní či o poskytování telekomunikačních služeb.

Následně se Eurotel vyjádřil, že nepopírá, že by smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací byla smlouvou spotřebitelskou a dodal: "Společnost Eurotel si je vědoma toho, že oblast spotřebitelských smluv není jednoduchá nicméně považuje svůj postup v této záležitosti za správný a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku."