V roce 2005 vydali Češi podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) na pojistné u neživotního pojištění, tedy na pojištění majetku, 19,329 miliard korun, o rok předtím jen nepatrně méně - 19,227 miliardy. Pojišťovny přitom vyplatily v roce 2005 náhrady v celkové výši 17,593 mld. korun.

Podle sociologů sice pojišťovny bezprostředně po povodních zaznamenaly zvýšení zájmu o majetkové pojistky, zájem však brzy pohasl. Lidé jsou prostě nepoučitelní, shodují se sociologové.

Jen 17 procent ze svých úspor

U životního pojištění vzrostlo předepsané pojistné v roce 2005, proti předchozímu roku pouze o 1,6 procenta, což je nejnižší přírůstek od roku 1993. Životní pojištění se na celkovém objemu pojistného podílí 38,8 procenty.

Podle výpočtů ČSÚ sice rok od roku stále výrazněji rostou příjmy domácností, dynamika výdajů na pojistnou ochranu ale neroste stejnou měrou, naopak snižuje se nebo stagnuje. Klesá i objem peněz z celkových výdajů domácností, které rodiny na pojištění ročně dávají.

Česko přitom v minulých letech zažilo vysoký zájem zejména o životní pojištění. Během let 1994 až 2005 vzrostlo životní pojištění ročně o 16,4 procenta, v létech 2001 až 2003 se tempa růstu pohybovala dokonce mezi 22 až 24 procenty. Tempo zvýšení objemů pojistného ale začalo v létech 2004 až 2005 výrazně zpomalovat. Vysoká tempa růstu kolem roku 2000 podpořily nově zaváděné daňové odpočty ve spojení s malou nasyceností trhu i nejasností, co vlastně bude dál s důchody.

Například v sousedním Německu leží v životních pojišťovnách a penzijních fondech 29 procent z celkového objemu úspor domácností, ve Velké Británii dokonce 59 procent. České domácnosti mají v těchto produktech uloženo pouze 17 procent svých úspor.

Cena pojistek roste

Možná je to tím, že pojistné je dražší, říkají analytici ČSÚ. Růst cen majetkových pojištění po roce 2001 je však patrné prakticky na celém světě v souvislosti s vyššími riziky pro pojišťovny, danou cenou zajištění. Pojišťovny si totiž musí platit samy zajištění, aby například v případě velkých katastrof, jako je tsunami, teroristických útoků na USA, zemětřesení, ničivé celoevropské záplavy atd. byly schopny dostát všem svým závazkům a přitom nezkrachovat.

Pojištěnost, tedy míra zabezpečení jak majetku, tak životů prostřednictvím pojištění ve vztahu k hrubému domácímu produktu, je podle ČSÚ ve srovnání s průměrem zemí Evropské unie, které představuje 9 %, u nás jen poloviční - 4,5 %. Lepší situace České republiky je, pokud ji porovnáváme s nově přistoupivšími zeměmi EU. Vyšší pojištěnost je pouze v Slovinsku, na Maltě a Kypru. Nejmenší pojištěnost je v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.