Právo o vyhlášení stávkové pohotovosti informoval předseda LOK Milan Kubek. "Máme čtyři požadavky," sdělil. "Prvním z nich je, aby byl přijat samostatný zákon o odměňování ve zdravotnictví, nebo alespoň zavedení šestnáctitřídní tarifní tabulky pro zaměstnance veřejného sektoru, protože ta umožňuje větší diferenciaci mezd v závislosti na dosažené kvalifikaci a vzdělání," dodal Kubek.

Lékaři dále požadují, aby vláda splnila "alespoň část slibů", které dala odborům v minulosti, a "zajistila pro zavedení tabulky minimálně 12 mld. korun ze státního rozpočtu". Vláda po škrtech nabídla pouze 5 mld., místo v minulosti slibovaných 15 mld., avšak po jednání v minulém týdnu přistoupila na 8 mld. ovšem s tím, že v následujících dvou letech budou mzdy zmrazeny.

Třetím požadavkem lékařů je, aby se zvýšil tarifní příplatek pro zdravotnické pracovníky ze současných 17 procent na 25 procent, "tedy na úroveň, kterou mají například státní úředníci", konstatoval Kubek.

Po ministryni zdravotnictví Marii Součkové LOK požaduje, aby doporučila ředitelům přímo řízených organizací přesun kvalifikovaných, i když mladých pracovníků do vyšších tarifních stupňů.

Případné protestní akce chtějí lékaři z LOK podle Kubka koordinovat jak s Odborovým svazem zdravotnictví, tak se školskými odbory. "Myslím si, že v dané chvíli by měly všechny odborové organizace postupovat jednotně," řekl Kubek.