"Jedná se o velice závažné porušení zákona. Pokud by totiž byla zakázka zadána v otevřeném řízení, nelze vyloučit, že by byly podány nabídky obsahující výhodnější podmínky realizace, než jaké nabídl vybraný dodavatel, " uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Kristián Chalupa.

Město uzavřelo smlouvu přímo se společnostmi Micos a Miprostav, v nichž má město Prostějov majetkovou účast. Prostějov se tak bude na realizaci sportovního centra významně finančně podílet.

Město Prostějov podle antimonopolního úřadu zapříčinilo, že byly uzavřeny smlouvy, na jejichž základě dojde k realizaci rozsáhlých stavebních prací hrazených z rozpočtu města, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení.

Antimonopolní úřad přistoupil k uložení jedné z nejvyšších pokut v oblasti zadávání veřejných zakázek, neboť v daném případě je stavba již realizována a nápravy již nelze dosáhnout. Rozhodnutí je však dosud nepravomocné, město se může proti rozhodnutí odvolat.