"Ukončení těžby bude mít nešťastný dopad na deset až dvacet procent zaměstnanců Dolu Dukla," řekl před novináři místopředseda představenstva OKD Petr Motloch. Upřesnil, že z původního celkového počtu 1600 pracovníků dolu Dukla bude propuštěno podle aktuálních odhadů 200 až 250 lidí. Dříve se hovořilo asi o čtyřech stovkách.

O útlumu Dolu Dukla představenstvo OKD rozhodlo na konci února, protože těžba na této šachtě je dlouhodobě ztrátová. Dotěženy budou už pouze připravené zásoby. Už během dubna byla více než stovka zaměstnanců Dukly převedena na jiná pracoviště v revíru, například na Důl Paskov, další velké přesuny jsou naplánovány k 1. červenci. Těžba na Dole Dukla má být ukončena v závěru letošního nebo začátkem příštího roku, pak bude následovat vyklízení porubů a technická likvidace dolu.

Součástí útlumu dolu je sociální program, na němž se vedení dohodlo s odbory. Podle tohoto programu lidé, pro něž se nepodaří najít uplatnění v rámci OKD a dceřiných firem, dostanou v závislosti na odpracovaných letech v OKD odstupné ve výši pěti až dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.

S útlumem dalšího dolu OKD do pěti let nepočítá

S uzavřením dalšího dolu ve střednědobém plánu OKD nepočítá. "V nejbližších pěti letech žádnou šachtu nezavřeme. Naopak, plánujeme expanzivní investice, budeme ve stávajících dolech otevírat další sloje," prohlásil Tomáš Šabatka, ředitel holdingu RPG Industries.

Minulý rok revírní odbytová těžba OKD dosáhla 12,753 mil. tun uhlí, což je oproti roku 2004 pokles o 120 tisíc tun, tedy o jedno procento. Podle Šabatky však chce největší tuzemský producent černého uhlí těžbu zvýšit o 300 tisíc tun ročně.

Skupina OKD koncem roku 2005 zaměstnávala 27 597 lidí, což je meziroční snížení o 442 osob. Šabatka připustil, že při zvyšující se těžbě a odchodu horníků, jímž se naplní tzv. prašná expozice, se bude firma potýkat s nedostatkem důlních pracovníků, který již delší dobu řeší tím, že v dolech OKD prostřednictvím externích firem pracují polští havíři. Neupřesnil však, jak bude tento problém těžařská firma řešit v budoucnu.

Společnost OKD, kterou ovládá finanční skupina RPG, dosáhla za rok 2005 zisku ve výši 7,681 mld. korun před zdaněním a 5,332 mld. korun po zdanění. Celkové tržby za loňský rok činily 58 mld. korun, z toho tržby v segmentu těžební činnosti 42,3 mld. korun.