Poměrně dobře naopak pro konsolidační agenturu, která na konci příštího roku ukončí svoji činnost, vyznívá hodnocení prodeje a výtěžnosti z pohledávek. Vyplývá to z návrhu kontrolního závěru, který má redakce Práva k dispozici.

Materiál konstatuje, že ČKA neodvodila své mzdové podmínky od vrcholných státních orgánů a institucí (například ČNB), ale přizpůsobila je soukromoprávním finančním a bankovním institucím. Průměrná měsíční mzda v ČKA činila v roce 2003 včetně odměn 44 056 Kč, v roce 2004 už 49 390 Kč a v prvním pololetí loňského roku 58 767 Kč.

Nezanedbatelnou složku mzdy přitom tvoří celkové odměny, které ve výjimečných případech dosahují i čtyřnásobku základní mzdy. Celkový průměrný příjem člena představenstva ČKA loni dosáhl včetně nejrůznějších odměn 5,5 miliónu korun.

ČKA: Nový motivační systém se osvědčil

Podle představitelů ČKA souvisí růst zaměstnaneckých příjmů s novým motivačním systémem. Peníze na něj agentura získala snížením stavu zaměstnanců, takže vytvoření systému nevyvolalo žádné dodatečné nároky na výdaje agentury. Tento nový motivační systém měl přispět k vyšší výtěžnosti pohledávek.

"Právě bonusy obchodníků hlavní měrou přispěly ke zkvalitnění prodeje pohledávek a tím i k výraznému zlepšení hospodaření ČKA. Dosažené inkaso, výtěžnost i zisk z postupování pohledávek prokazují efektivnost zavedení motivačního systému," sdělil Právu mluvčí agentury Jiří Pekárek. Všechny náklady je podle něj nutné posuzovat podle dobrých hospodářských výsledků ČKA.

Podle generálního ředitele ČKA Zdeňka Čápa loňské vysoké odměny odrážejí výjimečné hospodářské výsledky státní agentury dosažené v roce 2005. ČKA poprvé v historii skončila v zisku, a to ve výši 1,58 miliardy korun.

Odměny se snížily

Od roku 2002 se nastavení výše základních mezd v agentuře nezměnilo. Ministr financí Bohuslav Sobotky ale letos prosadil v odměňování vedoucích představitelů ČKA určité změny. Roční odměna členů představenstva byla snížena, maximální výše teď může dosahovat 7,2násobku základního platu. Loni byly odměny vedení proti základní mzdě vyšší desetinásobně. Členové dozorčí rady, nejsou-li poslanci či senátory, pobírají fixní měsíční odměnu 85 000 Kč, žadné další finanční plnění jim nenáleží.

V záležitosti výtěžnosti pohledávek se zpráva NKÚ vyjadřuje spíše pozitivně. ČKA přijala pro zlepšení postupů při realizaci pohledávek řadu opatření, která vedla zejména ke zkrácení procesu postupování pohledávek a k lepší informovanosti zájemců o pohledávky, píše se v návrhu textu.

Například u prodeje bloků konkurzních pohledávek byla podle NKÚ výnosnost dosažená v roce 2005 asi 2,6násobně vyšší než výnosnost z prodeje v roce 2003.