Průzkum byl proveden těsně před začátkem mistrovství světa v několika zemích střední a východní Evropy, konkrétně v České republice, Polsku, Rumunsku, Rusku a Ukrajině.

Zhruba 31 procent českých respondentů odpovědělo, že si volno rozhodně vezmou, 22 procent plánovalo ukončit práci dříve, osm procent si již naplánovalo vzít regulérní dovolenou a zbylé jedno procento si chtělo zařídit nemocenskou a zůstat doma u televize.

Agentura EuropeTalent.com se rovněž ptala zaměstnavatelů a řídících pracovníků, zda umožní svým podřízeným, aby sledovali zápasy. Zhruba 55 procent zaměstnavatelů oslovených v České republice plánovalo dát zaměstnancům volno na sledování zápasů.

Zvýšená pracovní aktivita bude od září

Výsledek byl mírně vyšší v případě manažerů, kteří se sami zajímají o fotbal a naopak nižší u těch, kteří se o fotbal nezajímají. Zejména ženy v řídících pozicích vykazovaly nižší ochotu umožnit zaměstnancům sledování zápasů v pracovní době. Malé procento manažerů bylo rozhodnuto neposkytnout volno zaměstnancům, přestože sami zápasy sledovat hodlali.

Analýza upozorňuje, že s ohledem na začínající období dovolených se mohou české firmy připravit na delší dobu útlumu než obvykle. K plné aktivitě by se tak firmy mohly vrátit až v září.

Pokles produktivity práce ovšem podle studie není jen v Česku. Stejný trend potvrdily i výsledky průzkumu v západoevropských zemích. Například podle výsledků britské účetní firmy Tenon ztratí britské společnosti letos v červnu 500 miliónů liber kvůli nemocenským spojeným s fotbalovým šampionátem a vyčerpáním zaměstnanců po oslavách.