O dotaci na výstavbu nájemních bytů pro osoby s nižšími příjmy se tak budou moci ucházet nejen obce, ale i fyzické a právnické osoby. Vedle státních peněz by se tak do výstavby vložily i soukromé prostředky, a počet nájemních bytů by se tak mohl rozšířit. Po 20 letech si lidé mohou byty koupit do osobního vlastnictví, což dosud při státním dotování výstavby nájemních bytů možné nebylo.

Výše dotací se také bude rozlišovat podle energetické náročnosti domu. Na dům, který bude energeticky méně náročný, obec získá dotaci až 550 000 korun na bytovou jednotku, v ostatním případě bude dotace o 50 000 korun na byt nižší. V případě dotací fyzickým a právnickým osobám jde o dotaci 250 000 až 300 000 korun na jeden byt.

Pokud bude nutné vybudovat zároveň s objektem i místní komunikaci, může obec získat až 630 000 korun na bytovou jednotku. Nájemní smlouvu bude moci příjemce dotace uzavřít s nájemníkem na dobu nejdéle dvou let. Výše nájmu se do konce roku 2007 stanovuje na maximálně 50 korun za metr čtvereční, vždy k 1. únoru se bude upravovat podle míry inflace.

Nájemce musí mít čistou mzdu do 14 200 Kč

Nájemcem se bude moci stát osoba, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75násobek průměrné měsíční mzdy. Při aktuální průměrné mzdě 18 900 korun by tak na byt dosáhl člověk s čistým měsíčním příjmem zhruba do 14 200 korun.

V případě, že v bytě bude bydlet více osob, je stanoven vyšší limit. Například u dvojčlenné domácnosti nesmí průměrný čistý měsíční příjem přesáhnout průměrnou měsíční mzdu.

Nyní ještě musí návrh schválit Evropské komise. Peníze na dotace by měl poskytovat Státní fond rozvoje bydlení.

Sociálně slabí mají nárok na 200 Kč měsíčně na telefon

Vláda také ve středu rozhodla, že sociálně slabí a zdravotně postižené osoby budou moci získat nárok na slevu za telefonování a pořízení telefonu až 200 korun měsíčně. Poskytnuté slevy operátorovi uhradí stát.

Stát také v příštím školním roce zvýší dotace na mléčné svačiny žákům základních škol, aby vyrovnal pokles příspěvku EU na tento účel. Cena, kterou zaplatí školáci, by tak měla zůstat zhruba stejná.

O biopalivech bude rozhodovat nová vláda

Vláda přenechá rozhodnutí o způsobu širšího zavedení biopaliv na českém trhu pohonných hmot novému kabinetu. Jsou tři možností, jak biopaliva v tuzemsku zavést. Biosložka se má plošně přidávat do benzínů od roku 2007 a ve hře jsou přímé dotace výrobcům, plošné přimíchávání bez podpor nebo podpora vrácením spotřební daně.

Z hodnocení jednotlivých variant plyne, že vratka spotřební daně by stát vyšla v příštím roce asi na 1,2 až 2,3 miliardy korun. Tyto peníze by měly zajistit, že přimíchávání biopaliv, která jsou dražší, nezvedne ceny pohonných hmot. Vratka by ale vyžadovala souhlas Evropské komise, která se již při dřívějších konzultacích k navrženému systému daňové úlevy v ČR postavila záporně.

Přímá podpora výrobcům biopaliv by v příštím roce podle kalkulací stála státní rozpočet asi 1,06 až 2,03 miliardy korun. EK tuto možnost hodnotila jako druhou nejpřijatelnější, systém dotací by ale musela schválit.

Povinné přimíchávání biopaliv bez podpor by nezatížilo státní rozpočet, který by si naopak polepšil asi o půl až tři čtvrtě miliardy ročně na vyšším výběru DPH. Variantu preferovala EK. Podle odhadů by ale bez dotace zdražil benzín s biolihem o 20 až 40 haléřů na litr a nafta s příměsí metylesteru řepkového oleje zhruba o 50 až 60 haléřů na litr.