Většina majitelů nemovitostí obdržela i letos jako každý rok složenky, takže stačí zajít na poštu a zaplatit.

Finanční úřady ale nemají povinnost složenky rozesílat. Kdo ji tedy neobdržel, měl by se ještě v pondělí o věc zajímat na finančním úřadě. Zde jsou k dispozici tzv. hromadné předpisné seznamy, z nichž se poplatník dozví, kolik má zaplatit. Daň se platí tomu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu nemovitost leží.

Zaplatit musí statisíce vlastníků bytů

Letos musí zaplatit daň mnohem více poplatníků než v jiných letech. Důvodem je to, že vlastníkům bytů, kteří je zprivatizovali z majetku státu, obce či bytového družstva, skončilo osvobození a musí letos poprvé platit daň.

Ta činí například u bytu v Praze o ploše 60 čtverečních metrů 360 korun, u bytu o velikosti 75 m čtverečních  450 korun a u stometrového bytu 600 korun. Povinnost se nově týká statisíců vlastníků bytů. Některé byty a domy, například nově postavené, jsou nadále osvobozeny od daně.

Majitelé pozemků letos v mnoha případech platí jinou částku než loni. Buď vyšší nebo nižší. Je to proto, že došlo ke změně průměrné ceny zemědělské půdy, tedy orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Poplatníci postižení loňskou povodní mohou být zcela nebo zčásti osvobozeni od daně, a to až na dobu pěti let. O osvobození rozhoduje pouze obec.