Podle prezidenta by novela tomuto zneužívání nezabránila. Dokonce tvrdí, že by postavení dodavatelů na trhu ještě zhoršila. Zákon by podle Klause způsobila další zásahy státu do fungování trhu a zvýšila by nepřiměřeně pravomoci antimonopolního úřadu. Ten by podle Klause reguloval i subjekty, které nemají na trhu dominantní postavení.

"Problémy v dodavatelsko-odběratelských vztazích jsou přitom řešitelné v rámci stávající legislativy," uvedl Klaus.

"Zákon zhoršuje vymahatelnost práva, znepřehledňuje a komplikuje účinnou ochranu hospodářské soutěže a nerespektuje principy volného obchodu se zbožím v rámci společného trhu EU," dodal.

Klaus je přesvědčen, že svým rozhodnutím ochrání drobné dodavatele. "Komplikuje postavení tuzemských dodavatelů, především malých, středních či pouze regionálních ve srovnání s dodavateli velkými, a může vést až k jejich nahrazování dodavateli zahraničními, protože se odběratelé budou vyhýbat uzavření smluv podle tohoto zákona," sdělil prezident.

Poslanci tento zákon navrhli, protože dodavatelé si stěžovali na vybírání poplatků za příjem zboží do prodeje nebo na neúnosně dlouhé doby splatnosti faktur. [celá zpráva]

Prezident podepsal snížení DPH na čokoládu, kávu a čaj

Klaus ve středu naopak podepsal zákon, který zařazuje kávu, čaj a čokoládu do nižší pětiprocentní sazby daně z přidané hodnoty, takže je naděje, že obchodníci tyto potraviny zlevní. [celá zpráva]

Prezident dále podepsal zákon o o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory a zákon o znalcích a tlumočnících. Ti si tak budou moci cenu svých služeb navýšit o DPH.