"Zatímco v minulých měsících byly billboardy oranžové a upozorňovaly řidiče, že je čeká bodový systém, teď se jejich barva změnila na zelenou. Jsou na nich už konkrétní informace, kolik za který přestupek bude uděleno bodů," řekla v úterý Právu mluvčí MD Marcela Žižková.

Ministerstvo také vydalo milióny letáků se změnami pravidel silničního provozu a souhrnnou tabulkou přestupků a bodů. Rozjelo i mediální kampaň. Na otázku, kolik to všechno bude stát, odpověděla Žižková: "Náklady dosáhnou zhruba deseti miliónů korun."

Za hlavní součást kampaně považuje MD specializovanou internetovou stránku www.novapravidla.cz , kterou spustilo 1. února. Od té doby ji navštívilo 600 tisíc lidí.

V původních letácích i neplatné údaje

"V Česku je zhruba šest miliónů řidičů, takže na této internetové stránce hledal informace každý desátý motorista. Tolik knižních výtisků nových pravidel by se rozhodně neprodalo," prohlásila mluvčí.

Pro lidi, kteří nemají přístup k internetu, nechalo MD počátkem jara vytisknout zmíněné letáky. Tabulka na nich ovšem byla v původní tvrdší verzi bodového systému, který pak parlament v dubnu změkčil. Za nesprávné parkování, porušení zákazů stání a zastavení ani za neoprávněný vjezd do zóny s dopravním omezením tedy trestné body nebudou, pouze bloková pokuta.

"V nové verzi letáků, které začneme distribuovat v polovině června, je to už upraveno a body uvedeny v definitivní podobě. K dostání budou letáky bezplatně na dopravních úřadech, v autoškolách a u čerpacích stanic. Celkem jich budou tři milióny," sdělila Žižková.

Letáky i v cizích jazycích

Na dotaz, zda se počítá i s letáky v angličtině a v němčině, které by na hraničních přechodech dostávali cizinci, Žižková ujistila: "Při vjezdu do ČR budou mít takové letáky k dispozici."

A jaké jsou tedy zásady bodového systému postihu motoristů? Výše bodů se podle přestupku bude pohybovat od jednoho do sedmi. Po dosažení dvanáctibodové hranice přijde řidič automaticky na rok o řidičský průkaz.

Ten musí odevzdat do pěti dnů ode dne, kdy mu příslušný obecní úřad doručí oznámení. Zpět řidičský průkaz dostane nejdříve po roce a pouze v případě, že absolvuje kurz v autoškole a vykoná zkoušku. "Cílem bodového systému i dalších změn, které nabudou účinnosti 1. července, je chránit slušné řidiče a postihovat bezohledné," zdůrazňuje ministr dopravy Milan Šimonovský. Za neopodstatněné označil obavy, že bez řidičského průkazu bude brzy pomalu každý motorista.