Dosavadní pokuta za dovoz nelegálních odpadů byla maximálně deset milionů korun. Vysoké pokuty za dovoz odpadů zapracovali již dříve poslanci do předlohy kvůli tomu, že se na českém území objevily tisíce tun protizákonně dovezeného německého odpadu.

Norma dává také nové pravomoci policii, a to zaznamenávat a dokumentovat podezřelé okolnosti nasvědčující nelegální přepravě odpadů. Policie pak bude předávat zjištěné podněty orgánům celní inspekce.

Vyšší sankce by měly platit i pro podnikatele, kteří převezmou odpad, ačkoliv k jeho převzetí nejsou oprávněni. Pro občany, kteří nepodnikají, by měla za neoprávněné převzetí nebo převoz odpadu hrozit pokuta až do výše jednoho miliónu korun.