Deficit veřejných financí letos vzroste podle odhadů ministerstva financí na 3,6 procenta hrubého domácího produktu. Loni deficit veřejných financí klesl na 2,59 procenta HDP z 2,86 procenta v roce 2004. Podle maastrichtských kriterií pro přijetí eura by výše deficitu neměla překročit tři procenta HDP.

Veřejný dluh v roce 2005 klesl na 36,6 procenta HDP. Pro přijetí eura je hranice 60 procent HDP, takže tento ukazatel ČR splňuje.

Mezi maastrichtská kritéria pro přijetí eura patří deficit veřejných rozpočtů, státní dluh, inflace a dlouhodobé úrokové sazby. Kurzové hledisko zatím ČR neplní, protože nevstoupila do mechanismu ERM II, který umožňuje pohyb koruny ve stanoveném pásmu. Mělo by se tak stát v polovině roku 2007.

Hospodaření státu od začátku roku 2006
měsíc přebytek/schodek státního rozpočtu částka v mld. Kč
leden přebytek 3,4 mld. Kč
únor schodek 0,6 mld. Kč
březen přebytek 15,7 mld. Kč
duben schodek 19,9 mld. Kč
květen schodek 12,2 mld. Kč
zdroj: MF

Schodek rozpočtu dosáhl v květnu 12,2 miliardy korun. [celá zpráva] Ke schodku zhruba 160 miliard korun došli při propočtení první verze státního rozpočtu na příští rok odborníci ministerstva financí. [celá zpráva] K tak prudému nárůstu deficitu zřejmě dojde díky zvýšení sociálních výdajů, které nedávno schválila Sněmovna. [celá zpráva]