"Při výpočtu původní sankce nebyla zohledněna skutečná délka trvání protisoutěžního jednání," uvedl k vyměření nové pokuty mluvčí antimonopolního úřadu Kristián Chalupa.

Antimonopolní úřad společnostem udělil pokutu ve výši 51 miliónů korun v roce 2003 za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Firmy v letech 2001 a 2002 se snažily kupovat zboží od dodavatelů za stejné ceny, měly také stejné obchodní podmínky a stejný systém bonusů a slev vůči svým dodavatelům. Nutily tak dodavatele prodávat jim zboží za co nejnižší cenu. [celá zpráva] Julius Meinl loni převzala společnost Ahold.

Soud zamítl i žalobu firmy ČEZ

Soud zároveň ve středu rozhodl, že zamítá žalobu společnosti ČEZ, která se ohradila proti pokutě 7,5 miliónu korun, kterou ji antimonopolní úřad udělil v roce 2004. [celá zpráva]

"ČEZ uzavřel od roku 1999 se svými odběrateli sedm smluv o dodávce elektrické energie, které obsahovaly zakázaná a neplatná ujednání o zákazu dovozu vyvezené elektrické energie zpět na území České republiky, " uvedl důvod uložení pokuty mluvčí antimonopolního úřadu Chalupa.