Pro vkladatele banky, kteří chtějí z likvidace banky získat náhrady nad rámec zákonného pojištění, zatím není zřejmé, zda jde o lepší krok než prohlášení vyrovnání. V rámci konkurzu by s ohledem na objem aktiv banky měli získat alespoň část svých vkladů, které nespadají do zákonného pojištění do výše zhruba osmi set tisíc korun, zpět. Zákon ovšem neurčuje, dokdy a neurčuje, jaký objem z aktiv musí správce vymoci. Naproti tomu vyrovnání by znamenalo, že by věřitelé získali do dvou let minimálně 30 procent hodnoty své pohledávky.

Češka: zřejmě bychom konkurz navrhli

Na základě toho, co jsme zatím o bance zjistili, mohu říci, že z devadesáti procent je pravděpodobné, že bychom se rozhodli pro konkurz, uvedl Právu Roman Češka, hlavní majitel firmy Value Added, která byla vybrána jako likvidátor Union banky.

Ačkoli prohlášením úpadku banky a zahájením konkurzu se přerušuje likvidační řízení, není podle Češky zcela jisté, že Value Added v bance svoji práci skončí. "Provedli jsme již řadu opatření v bance, a zcela jistě se sejdeme k jednání s konkurzní správkyní, která může mít zájem o to dál s námi spolupracovat", uvedl Češka.

Prohlášení konkurzu na Union banku znamená, že zcela odstaveni budou majitelé Union banky a Union Group, italský Invesmart, který se snažil prosadit vyrovnání a zajistit si tím vlastnictví Union banky alespoň jako obchodní společnosti, ve které by po vyrovnání mohl ještě zbýt nějaký kapitál.

Konec to znamená pro všechny, kteří ještě měli v úmyslu podat bance informace o zápočtu svého vkladu s úvěrem jiného klienta, možnost zápočtů konkurzem banky končí. Prohlášením konkurzu se rovněž stávají okamžitě splatné veškeré úvěry, které měly klienti půjčeny, a to v celém objemu. Většinou se ale samozřejmě konkurzní správce snaží s klienty dohodnout splátkový kalendář, a nevymáhat všechny dluhy ihned.

Pro pojištěné vklady nic nového

Pro výplatu náhrad pojištěných vkladů klientů UB se touto situací nic nemění. V rámci konkurzu dostanou klienti v době, která není zákonem omezená, část náhrady svých vkladů, které nespadají pod zákonné pojištění, a to podle toho, kolik z pohledávek banky konkurzní správkyně vymůže.

Podle informací Práva rozhodla soudkyně o zamítnutí vyrovnání proto, že neoznačila jako poctivý zájem skutečnost, že by likvidace skončila vyrovnáním, protože ta má podle jejího stanoviska skončit rozdělením likvidačního zůstatku. Ovšem například podle poradce přestavenstva UB Miroslava Zámečníka by se měl soudce rozhodovat pro konkurz či vyrovnání podle toho, z čeho lze získat vyšší výnos a podle toho i posuzovat poctivý zájem.

"Likvidátor musí provést ocenění aktiv banky, které trvá zhruba dva měsíce, a poté, co konstatuje její předlužení, může podle zákona o konkurzu a vyrovnání podat buď návrh na konkurz, nebo na vyrovnání", tvrdí Zámečník. Přitom podle informací Práva soudkyně se likvidátora nijak nedotazovala na jeho stanovisko.

V rámci vyrovnání musí věřitelé získat do dvou let alespoň třicet procent hodnoty své pohledávky za bankou. Do výše pohledávky se přitom započítávají i úroky, které dál nabíhají podle dříve platného úročení banky. Podle Zámečníka skutečná částka, kterou by mohli věřitelé při vyrovnání získat, může být vyšší než třicet procent, protože v procesu vyrovnání může být navýšena. Soud si v každém případě může nechat udělat nezávislou fimou ocenění aktiv banky. Pokud firma, která bude ocenění aktiv provádět, dojde k vyšší procentuální částce, než třicet procent, nemusí soud schválit vyrovnání, ale může se rozhodnout pro konkurz. Nebo může být zvýšena procentuelní částka, která je navrhována v rámci vyrovnání.

V každém případě soud nepočkal na stanovisko likvidátora, ani se nerozhodl pro ocenění aktiv nezávoslou firmou, a rovnou poslal banku do konkurzu.