Souhrnný indikátor důvěry v květnu proti dubnu klesl, informoval dnes Český statistický úřad. Větší pesimismus panuje i mezi spotřebiteli, kteří se domnívají, že se jejich finanční situace během příštích 12 měsíců zhorší. Lidé se podle ČSÚ začínají více přiklánět k úsporám.

Podle výsledků pravidelného konjunkturálního průzkumu klesla v květnu důvěra v podnikatelském i spotřebitelském prostředí. V květnu zástupci průmyslu očekávali, že se jejich ekonomická situace v příštích šesti měsících zhorší. Podobně jako v dubnu považovala třetina respondentů svou ekonomickou situaci za dobrou, 61 procent za uspokojivou a šest procent za špatnou.

Také podle zástupců stavebních firem v květnu klesla zahraniční, ale i domácí poptávka. Podíl respondentů očekávajících zlepšení ekonomické situace v příštích šesti měsících poklesl z dubnových 63 procent na květnových 38 procent.

Lidé chtějí více spořit

Poklesl i celkový indikátor důvěry v obchodě. Třetina zástupců obchodu považovala v květnu ekonomickou situaci svého podniku za dobrou. Dalších 65 procent ji hodnotilo jako uspokojivou.

Mezi tisícovkou dotázaných spotřebitelů převládá názor, že se celková ekonomická situace i jejich finanční situace v příštích dvanácti měsících zhorší. Oproti minulému měsíci se však snížil podíl spotřebitelů, kteří očekávají další růst nezaměstnanosti. Vzrostl také počet lidí, kteří chtějí začít spořit.