"Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a zástupci CzechTourism odhadujeme, že celkový počet všech, kteří navštívili ČR v době od dubna 2005 do března 2006, byl 21,5 miliónu," říká ředitel Stem/Mark Jan Tuček a dodává: "Z nich 40 procent tvořili jednodenní návštěvníci, 39 procent vícedenní turisté a 21 procent cestujících využívá naši zemi jako tranzitní."

Agentura CzechTourism spolu s agenturou Stem/Mark a ministerstvem pro místní rozvoj, Českým statistickým úřadem a Českou národní bankou vytvořily společný projekt, ve kterém se ptaly zahraničních hostů přímo na hranicích na důvody, proč do ČR přijíždějí.

Turisté byli dotazováni od dubna 2005 do března 2006 na osmnácti silničních přechodech, železničních nádražích a na letišti Praha - Ruzyně. V průzkumu odpovědělo 26 000 lidí.

Počet turistů v mil., kteří do ČR přijeli od dubna 2005 do března 2006:
turisté, kteří zde strávili více dní 8,29
jednodenní turisté 8,53
turisté, kteří ČR jen projížděli 4,69
celkem 21,47
Zdroj: CzechTourism

Turisté přijíždějí na dovolenou, ale i na nákupy

Z průzkumu dále vyplývá, že nejvíce v ČR utratí turisté, kteří stráví v ČR více než jeden den, a to asi 2780 Kč na osobu a den, včetně vynaložených nákladů před cestou.

Tito vícedenní turisté přijíždějí hlavně za rekreací a zábavou, na pracovní cesty nebo návštěvy přátel a příbuzných především z Německa, ale také z Velké Británie a ostatních zemí EU. Jejich cesty míří do Prahy a turisticky významných míst jako jsou lázně, městské památkové rezervace, ale i do hor. Průměrný počet přenocování je pět, 70 procent turistů spí v hotelu.

Jejich výdajům, s 2310 Kč osoba/den, se blíží jednodenní návštěvníci, kteří  přijíždějí především z Německa, Polska, Rakouska a Slovenska za nákupy a za obchodními cestami do okolí hranic a do Prahy. Přijíždějí ale také navštívit příbuzné, nebo za rekreací. Minimálně jednou za měsíc přijede 40 procent těchto jednodenních návštěvníků. Třetina těchto krátkodobých návštěvníků jezdí do ČR minimálně jednou týdně.

Na ČR se turistům líbí, je tu levno

Jako tranzitní zemi, to znamená, že ČR jen projíždí, využívají Českou republiku naši sousedé při svých cestách do hor a k moři nebo za prací. Jejich útraty se pohybují kolem 1080 Kč osoba/den. I když jim u nás chybí moře a velehory, více než polovina z nich plánuje dovolenou v ČR, která bude zaměřena na poznávání památek, na kulturu, pobyty v přírodě a sportovní vyžití.

Všechny tři skupiny cestovatelů mají jedno společné a to, že si cesty organizují ve většině případů individuálně a informace o destinaci čerpají z vlastních zkušeností z předešlých cest, z internetu a od přátel. Na ČR se jím líbí, že je cenově dostupná, a že během dovolené nabízí přijatelné stravování i ubytování.