Tyto změny přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Norma také umožňuje, že pokud rodiče nebudou schopni zajistit dítěti potřebné podmínky, bude možné dítě na přechodnou dobu svěřit do pěstounské péče prověřeným rodinám.

"Mělo by jít o dobu, než rodiče vyřeší své problémy, a dítě se tak bude moci relativně brzo vrátit zpět do rodiny," uvedla tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková. Úřady také budou muset pravidelně spolupracovat s rodiči i po odebrání dítěte a jeho umístění do ústavu.

Zařízení dostanou příspěvek 14 700 Kč na dítě

Zákon dále zavádí státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc. Dočasně zde pečují o děti, o které se nemohou či nechtějí starat jejich rodiče. Příspěvek budou zařízení moci získat za každé dítě, které mu svěří soud či orgán sociálně-právní ochrany dětí. "Průměrná výše tohoto příspěvku bude činit měsíčně 14 700 korun na jedno dítě," uvedla Beránková.

Zákon by měl nahradit starou úpravu, kdy o příspěvek za péči v zařízení mohli žádat i rodiče, přestože se o dítě v tu dobu nestarali. Nově by se měl vyplácet za každý den zvlášť, dosud jej zařízení mohla získat jen za celý kalendářní měsíc. Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková však upozornila na to, že nová dávka je nižší než předchozí.

V dětských domovech, kojeneckých ústavech a ústavech sociální péče žije zhruba 20 000 dětí. ČR tak patří k zemím, které mají největší podíl dětí v takových zařízeních.