Ceny se velkým odběratelům ve srovnání s ostatními zákazníky zvedly i o desítky procent. Přitom tito klienti očekávali, že vzhledem k velkému odběru budou mít cenu stejnou nebo lepší než jiní odběratelé, proto se obrátily se stížností na Energetický regulační úřad s žádostí o řešení sporů, když nedošlo k dohodě o ceně s dodavateli plynu.

"Z provedených finančních prověrek vyplývá, že firma dosáhla neoprávněného zisku," řekl ve čtvrtek Právu předseda ERÚ Josef Fiřt.

Nyní je situace lepší

"ERÚ provedl loni celkem dvě kontroly chování každé distribuční plynárenské společnosti a společnosti RWE Transgas. V současné době jsou postupně ukončovány spory mezi zákazníky a jejich dodavateli, které respektují závěry cenových kontrol úřadu," uvedl místopředseda ERÚ Blahoslav Němeček.

RWE Transgas má nyní 15 dnů na podání rozkladu. "Rozhodnutí o rozkladu by z naší strany nemělo trvat déle než tři týdny. Tolikrát jsme to probrali s právníky, že nečekám nic nového," uvedl Fiřt.

Postižení odběratelé budou mít rovněž možnost žádat na RWE Transgas o náhradu způsobené škody. "Rozhodně toho využijí," potvrdil Právu Vladimír Štěpán ze společnosti ENA, která zastupuje Sdružení velkých odběratelů plynu.

RWE Transgas hrozí další pokuta

RWE Transgas už dříve oznámil, že považuje svůj postup za správný, ale hrozí mu ještě další sankce. Antimonopolní úřad totiž zkoumá, zda společnost nezneužila dominantní postavení na trhu s plynem. [celá zpráva]

Správní řízení zahájil na konci loňského roku a podle mluvčího úřadu Kristiána Chalupy vydá rozhodnutí v polovině letošního. O pokutě či její výši je podle Chalupy vzhledem k rozpracovanosti kauzy předčasné mluvit.