Podle Jaroslava Holakovského ze společnosti Elektrowin, která je jednou z pěti firem, jež recyklují elektroodpad, jsou ze spotřebičů často vymontovány nejcennější použitelné součástky a barevné kovy, které lze zpeněžit. Holakovský pohrozil, že takto vykradené přístroje firmy od podzimu nebudou od obcí přebírat.

S drancováním elektrospotřebičů uskladněných ve sběrných dvorech se potýkají i obce v Plzeňském kraji. Tamní starostové tvrdí, že nejsou schopni odpad uhlídat před zloději.

Elektroodpad si Češi recyklovat ještě nezvykli

Ve sběru a recyklaci elektroodpadu si Češi příliš dobře nevedou. Zatímco množství vytříděných plastů, skla a papíru stále narůstá, černých skládek se starými ledničkami, pračkami, televizemi a dalšími spotřebiči neubývá.

Lidem, kteří se chtějí zbavit starých elektrozařízení, je prodejce nových elektrospotřebičů povinen zdarma zpětně odebrat "kus za kus". Pokud nový spotřebič člověk nekupuje, měl by ho odvézt do sběrného dvora.

"Nejnebezpečnějším odpadem jsou použité baterie z mobilních telefonů. Pokud se dostanou do komunálního odpadu, chemické látky v nich obsažené kontaminují půdu," upozornil Holakovský.