Existuje několik základních zdrojů: půjčka od banky, úpis cenných papírů na veřejném trhu, venture kapitál, programy podpory financované státem nebo EU.

"Banky každý rok tvrdí, že už konečně začnou malým a středním firmám ochotněji půjčovat. Obvykle zůstávalo jen u slov. Letos se už přece jen jejich vstřícnost trochu zlepšuje," řekl Právu předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Petr Kužel.

O velký převrat ale nejde

Ne vždy jsou však projekty dobře připravené a firmy se potýkají s tím, že nemají historii. Podle Kužela si živnostníci musejí dělat vše sami a kromě vlastního obchodování už nezvládají všechno papírování. Často si prostě nevědí rady, jak vyhovět obtížným nárokům. "V Česku aktivně působí na 700 až 800 tisíc firem, z toho jen 15 tisíc o sobě zveřejňuje své finanční výsledky. Jde přitom obvykle o větší podniky," tvrdí ředitel sekce malého a středního podnikání ČSOB Aleš Pospíšil.

Souhlasí, že banky se chovají konzervativně. "Od malých a středních vyžadují tolik podkladů jako od korporací, což je reálně často v podstatě zbytečné. V Česku ale chybějí základní data o chování trhu a banky tak obtížně odhadují rizikovost," tvrdí Pospíšil. Neví se třeba, kolika malým a středním se půjčilo a kolik peněz.

Podnikatel může také využít venture capital (rizikový kapitál), který vstupuje do základního jmění, aniž požaduje velké ručení a rozhoduje o každodenním chodu firmy. Rizikový kapitál je vhodný třeba pro oblast informačních technologií.

Více se dočtete v nové příloze Firma, která vychází už ve čtvrtek 29. května v deníku Právo.

Připravili jsme:

1. Příklady zvýhodněných půjček, konkrétní nabídky bank pro malé a střední firmy.

2. Kde získat rizikový kapitál.

3. Co přinese podnikům vstup do EU, například jak se změní daně.

4. Kolik stojí mobilní kancelář

5. Jak ochránit svá data v počítači proti neopatrnosti a hackerům.

Praktické www adresy

www.businessinfo.cz - integrovaný systém informací pro podnikání a export. Najdete zde například poptávky zahraničních podniků, dále odkazy na registry, databáze, legislativu, Agentury regionálního rozvoje, Regionální poradenská a informační centra, finance, daně, zahraniční a vnitřní obchod, podporu podnikání, dotace, vědu a výzkum, Evropskou unii.

www.czechtrade.cz - CZECHTRADE - agentura pomáhající českým firmám za hranice

www.czechinvest.com - CZECHINVEST - agentura pro zahraniční investory v Česku

www.export.cz - stránky na podporu exportu Správy českých center, poptávky zahraničních firem

www.arp.cz - Agentura pro rozvoj podnikání

www.hkcr.cz - Hospodářská komora ČR územní pobočky

www.cebre.cz - zastoupení podnikatelů v Bruselu, informace o legislativě, semináře, poradenství, zpravodajství zasílané zdarma na e-mail

www.worldchambers.com - databáze světových obchodních komor

www.euroskop.cz - Euroskop (informace o Evropské unii)

www.cmzrb.cz - Českomoravská záruční a rozvojová banka

www.gacr.cz - Grantová agentura České republiky

www.statnisprava.cz - přehled státních úřadů, adresy, telefony, www adresy

wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares - seznam právnických a fyzických osob

www.infobank.sk/cz - katalog firem u nás i v zahraničí

www.cs.mfcr.cz - Celní správa

www.ekolist.cz - ekologické předpisy

www.ariadna.cz - portál ekonomických informací, pohledávky, akcie, přehled hypoték, aktuální zprávy.

www.regio.cz - informační portál pro regionální rozvoj a podnikání. Příprava na využívání strukturálních fondů EU v letech 2004 a 2006, regionální portály pro spolupráci úřadů s podnikateli, infromace od podnikatelů.