Cena transakce nebyla zveřejněna. MUS, stejně jako ostatní společnosti skupiny Czech Coal patří čtyřem fyzickým osobám, kterými jsou Antonín Koláček, Luboš Měkota, Vasil Bobela a Petr Pudil.

"Vzhledem k tomu, že akcionáři skupiny Czech Coal jsou strategickými investory a chtějí své podnikání v energetice i nadále dlouhodobě rozvíjet, nepřichází v úvahu prodej majoritního podílu ve skupině," řekl k případným spekulacím o dalším větším prodeji MUS Radek Stavěl ze skupiny Czech Coal.

Skupina Czech Coal dosáhla v roce 2005 čistého zisku 1,84 miliardy korun. V porovnání s rokem 2004, kdy zisk činil 1,41 miliardy, tak zisk vzrostl o více než 30 procent. Hrubý zisk skupiny Czech Coal v roce 2005 činil 2,16 miliardy při tržbách 8,15 miliard korun. Skupina Czech Coal  obchoduje především s hnědým uhlím, elektrickou energií, teplem a povolenkami na emise skleníkových plynů.

MUS v loňském roce vytěžila 16,1 miliónu tun uhlí, tedy téměř stejně jako v roce 2004, kdy objem těžby činil 16,2 miliónu tun.