Podobně dopadl tento průzkum také v minulých obdobích. Oproti loňskému říjnu klesl o jeden procentní bod počet domácností, které svou materiální situaci řadí do kategorie "poměrně bohatá". Velmi chudých domácností sice o jedno procento méně než vloni, zato ale o dva procentní body vzrostl počet respondentů, kteří se řadí mezi poměrně chudé.

Počet "ani bohatých, ani chudých" se ve srovnání s loňským rokem nezměnil. Stejný zůstává také počet domácností, které se považují za velmi bohaté. Od května 2003, kdy CVVM začalo zjišťovat subjektivní hodnocení bohatství domácností, se do této kategorie nezařadilo ani jedno procento.

Subjektivní materiální status domácnosti (v %)
10/05 4/06
velmi bohatá 0 0
poměrně bohatá 8 7
ani bohatá, ani chudá 62 62
poměrně chudá 24 26
velmi chudá 5 4
BOHATÁ/CHUDÁ 8/29 7/30
Zdroj: CVVM

Svou domácnost označovali za bohatou zejména lidé mladší a střední generace, vysokoškoláci, podnikatelé nebo lidé zaměstnaní na vedoucích místech. Z hlediska bydliště se nejlépe hodnotí obyvatelé Prahy a středních Čech, podle stranických preferencí pak v bohatých domácnostech žijí nejčastěji voliči ODS.

Domácnosti hodnocené jako chudé tvoří naopak většinou lidé starší 60 let, důchodci, nezaměstnaní, ženy v domácnosti nebo na mateřské, nekvalifikovaní dělníci, lidé se základním nebo středním vzděláním bez maturity. Geograficky se pak za chudé označily nejvíce domácnosti na Pardubicku. Z hlediska stranických preferencí se považují chudé nejčastěji voliči KSČM nebo lidé, kteří nepreferují žádnou stranu.

Jak se domácnostem hospodaří

Další poznatek, který z průzkumu CVVM vyplynul, je snížení spokojenosti domácností s úrovní svých příjmů a schopnosti s nimi hospodařit. Problém, jak vyjít se současným příjmem, řeší 60 procent respondentů, zatímco 36 procent dotázaných uvedlo, že se svým rozpočtem vychází snadno.

Jak domácnosti vycházejí se svými příjmy (v %)
10/05 4/06
velmi obtížně 7 6
obtížně 12 13
spíše obtížně 37 41
spíše snadno 30 27
snadno 8 8
velmi snadno 2 1
Zdroj: CVVM