LogicaCMG vytvoří v České republice během následujících 3 let zcela nové centrum sdílených služeb IT procesů a vývojové centrum svých ostatních softwarových produktů. Součástí unikátního projektu je i výrazná expanze stávajícího vývojového centra Logica Mobile Networks. V rámci realizace tohoto projektu vyroste nová pražská pobočka firmy LogicaCMG, odkud jsou již dnes řízeny aktivity v celé střední Evropě, ve skutečně plnohodnotnou regionální centrálu.

 "Na pracovištích společnosti LogicaCMG v Praze a Brně vznikne celkem 200 nových, těch nejkvalitnějších pracovních příležitostí. Celý projekt předpokládá investici na úrovni zhruba 100 milionů korun, nicméně je nutné si uvědomit, že u tohoto typu investice není její výše podstatná," upozorňuje Martin Jahn, generální ředitel agentury CzechInvest.

K rozšíření působení v České republice o zcela nové aktivity společnost LogicaCMG podle CzechInvestu motivoval nový program Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu rozvoje strategických služeb. Ten investorovi umožňuje získat veřejnou podporu formou dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikace, a to celkově v maximální možné výši dané pro region, ve kterém bude investovat - což je v Brně 48 % a v Praze 20 % z celkové výše investice.