Mezinárodní měnový fond navrhuje mimo jiné dále zvýšit věk pro odchod do důchodu. MMF přivítal zaměření reformy na výdajovou stranu rozpočtu. "Podporujeme záměr uskutečnit fiskální reformu zejména prostřednictvím úsporných opatření, neboť daňové břemeno je v České republice již teď značně vysoké," uvedl MMF v závěrech několikadenní mise, kterou v úterý v ČR ukončil.

Fond upozornil, že některá opatření mohou omezit výdaje jen dočasně a přenést jejich skutečnou zátěž do dalších let. Naléhá zejména na hlubší řešení problému stárnutí populace a na přitvrzení reformy důchodového systému.

Do důchodu ještě později

MMF navrhuje dále zvýšit věk odchodu do důchodu, prodloužit minimální dobu odvádění příspěvků do systému a zavést valorizaci důchodů v závislosti na inflaci. Fond ocenil plány vládní koalice snížit firemní daně, což podle něj přispěje k udržení konkurenceschopnosti ČR ve srovnání se sousedními zeměmi.

Správným směrem se podle něj ubírají i návrhy změn systému nemocenských dávek, návrhy na zvýšení odvodů osob samostatně výdělečně činných a na omezení růstu sociálních dávek a zemědělských dotací. Vítá též zahrnutí mimorozpočtových fondů do výdajových limitů příslušných ministerstev či snahy omezit nové státní garance a zprůhlednit aktivity konsolidační agentury.

Snížit deficit pod tři procenta

MMF vládě zároveň doporučil jít nad rámec dosud navržených změn a rázně vykročit směrem ke splnění tříprocentního limitu rozpočtového deficitu nutného pro přijetí eura. Vláda si zatím stanovila cíl snížit deficit veřejných financí v roce 2006 pod čtyři procenta hrubého domácího produktu.

Fond připomíná, že zavedení odvážnějších opatření v nynější době bude důležité pro další léta, kdy bude nutné změnit výdajové priority v rámci požadavků na vstup do EU. S hlubší reformou se vláda rovněž "vyhne obtížím při zajišťování podpory pro navazující opatření v pozdější fázi volebního cyklu."

Podobně jako MMF hodnotí návrh českých reforem veřejných financí i ústředí EU. Evropská komise se podle vyjádření jednoho z úředníků z minulého týdne domnívá, že opatření jsou více než pouhým prvním krokem správným směrem, že však nemusejí stačit k tomu, aby země byla v horizontu let 2006 až 2007 připravena ke vstupu do eurozóny.