"Komise se snažila do novel zapracovat vše, co se za uplynulé roky nepodařilo do motoristických zákonů dostat. To by vneslo do silničního provozu zmatek a řidiči by se museli celá pravidla učit znovu. Předělat by také bylo nutné veškeré zkušební testy," řekl Právu Šimonovský.

Na otázku, zda se tedy musí odložit projednání novel ve vládě, ministr odpověděl: "Zpracovatelům jsem uložil, aby mi do týdne předložili upravená paragrafová znění novel. Pokud to zvládnou, nemuselo by se na červnovém termínu nic měnit."

Šimonovský především očekává, že novely umožní zavést v Česku už v příštím roce bodový systém postihu řidičů za dopravní přestupky, zvýšit pravomoci dopravní policie a tvrdost udělovaných pokut. To má přispět k tomu, aby nehod ubylo. Vždyť za posledních deset let bylo v ČR při 1,9 miliónu silničních nehod usmrceno 13 404 lidí, tedy slušně velké město. Hmotné škody přesáhly 62 miliard korun.

Zkoušet by neměla soukromá organizace

Ministr také nesouhlasí s návrhem odborné komise, aby zkušebními komisaři v autoškolách už nebyli lidé z obecních úřadů, ale aby jejich roli převzala soukromá organizace.

"Takovou změnu navrhli zástupci autoškol v komisi. Měli zřejmě pocit, že je vhodná doba, aby se stát zbavil tohoto břemene a převedl přezkušování adeptů řidičského průkazu na soukromou organizaci. Já si to ale nemyslím," ujistil Šimonovský.

Odbornou komisi k přípravě novel motoristických zákonů přitom ustavil sám ministr. Komise má celkem 28 členů a kromě úředníků ministerstva dopravy v ní jsou zástupci patnácti organizací.

"Současný stav legislativy v českém autoškolství považuji za naprosto nevyhovující. Konkurence mezi autoškolami je obrovská a jedinou možností kontroly úrovně jejich práce je závěrečná zkouška. Dnešní zkušební komisaři z obecních úřadů často vykonávají kumulované funkce. Nemají čas na stálé vzdělávání v oboru ani na kontrolu kvality výuky v autoškolách. Proto se významná část komise shodla v názoru na neudržitelnost stavu a připravila obsáhlou novelu zákona o autoškolách," sdělil Právu člen této odborné komise Jan Bittner z Dopravní akademie ČR.

Řidičský průkaz ještě dražší

Komise mimo jiné doporučila zpoplatnit závěrečné zkoušky v autoškolách, výrazně zpřísnit závěrečné testy a zavést až patnáctidenní internátní zkoušky pro profesionální řidiče, bez nichž by nemohli získat profesní osvědčení.

"Pokud takové návrhy projdou, zdraží se řidičské průkazy o desítky procent," upozorňuje předseda Asociace autoškol Bedřich Liška.

V Česku je přes 1600 autoškol se šestnácti tisíci učiteli. Konkurence tedy skutečně tvrdá. Cena kursu na získání řidičského oprávnění skupiny B (osobní auto) se většinou pohybuje od pěti do osmi tisíc korun a podobně rozdílná je kvalita výuky.

"Diskutovat o tom, zda by po zpoplatnění závěrečné zkoušky vyšel řidičský průkaz na osm či deset tisíc korun, mi připadá úsměvné. Věřím, že při práci na novém autoškolském zákoně nakonec převáží racionální argumenty a snaha upravit legislativu v duchu moderních evropských trendů, aby řidiči byli na vyšší úrovni," uvedl Bittner.

Až pětadvacet procent všech nehod mají v Česku na svědomí právě řidiči-začátečníci. "Budeme se stále tvářit sociálně, nebo konečně řekneme, že řízení motorového vozidla je činnost s velmi negativními společenskými dopady? Stát by měl nastavit pro získání řidičského průkazu tvrdá, avšak korektní pravidla," je přesvědčen Bittner.