Ta měla na začátku letošního roku asi 69 tisíc uživatelů internetové bankovnictví, ale na počátku května to už bylo 160 tisíc klientů. GE Capital Bank přibylo od začátku letošního roku do 30. dubna dalších asi 30 tisíc klientů, celkem jich již má přes 130 tisíc.

Nicméně jedničkou v přímém bankovnictví je stále telefonní bankovnictví, jehož počet uživatelů se nedávno přehoupl přes jeden milión. Internet však telefon velmi rychle dohání, přestože má podle odhadů u nás pravidelný přístup k internetu jen asi 30 až 35 procent obyvatel starších 18 let. Například v Německu internet používá přibližně polovina dospělých, v USA dokonce asi 70 procent. Rychle se rozvíjí také GSM bankovnictví, při kterém klient ovládá svůj účet pomocí aplikace nahrané v mobilním telefonu.

Ceny jsou přijatelné

Přístup na účet přes internet je nabízen buď samostatně jako služba k běžnému účtu, nebo je již součástí některých kont. Tak je tomu třeba v Komerční bance u Expreskonta. V každém případě je pro srovnání důležité sledovat jak cenu za internet, tak cenu za běžný účet s měsíčním výpisem. Obojí nejlevněji pořídíte v Živnostenské bance, kde platíte pouze deset korun za odeslání měsíčního výpisu poštou.

Příznivé ceny má také Česká spořitelna, kde je běžný účet při používání přímého bankovnictví zdarma (jinak 20 korun měsíčně). Dále se platí pět korun plus poštovné za zasílání měsíčních výpisů a 15 korun za službu Servis 24, který vedle internetového zahrnuje i telefonní bankovnictví. Celkem tedy člověk zaplatí 26,40 Kč měsíčně.

Nejvyšší ceny má HVB CZ, následovaná shodně GE Capital Bank (účet Genius) a Komerční bankou (Expreskonto).

Nespornou výhodou je, že poplatky za některé transakce jsou přes internet mnohem nižší než na pobočce. Například za jeden platební příkaz ušetříte v ČSOB 4 koruny, v GE Capital 9 korun a v HVB CZ dokonce 20 korun.

V ČSOB se navíc platí za zřízení služby 550 korun (vydání čipové karty a čtečky čipových karet). V HVB CZ se platí 250 korun za inicializaci bezpečnostního klíče. Česká spořitelna nabízí ještě možnost nadstandardního zabezpečení přístupu k účtu prostřednictvím PIN kalkulátoru. Za jeho vydání se platí 650 korun. V eBance je možné vybrat si ze tří forem přístupu, přičemž zdarma je varianta Mobilního klíče.

Služeb přibývá

Při rozhodování však nemusí hrát roli jenom cena, ale také rozsah služeb, které jsou prostřednictvím dané služby nabízeny. Banky již umožňují přes internet většinu transakcí, které člověk dělá nejčastěji. Mezi ně patří zadávání jednorázových příkazů, zřizování, změna a rušení trvalých příkazů, svolení k inkasu včetně plateb SIPO apod. Vedle toho si klient může kontrolovat historii a aktuální zůstatky na svém účtu.

Některé banky však mají aktivních funkcí mnohem více, a tak přístup přes internet téměř plnohodnotně nahrazuje pobočku. To platí zejména pro eBanku, která kromě základních služeb nabízí úplnou správu termínovaných vkladů, přehled všech transakcí provedených platební kartou, možnost změny limitu na kartě či sledování průběhu splácení spotřebitelského úvěru, kontokorentu a stavebního spoření. U běžného účtu si také klient může libovolně nastavovat limity pro převod nadbytečných peněz na termínované účty. Přes internet lze v eBance investovat do partnerských podílových fondů. Ostatní banky nabízejí pouze některé z těchto služeb.

V některých případech stále chybí možnost zakládat termínované účty. Tak je tomu například v ČSOB, v GE Capital Bank u varianty Genius či v Komerční bance.

SMS při pohybu na účtu

Navíc se však objevují zajímavé funkce, které pracují se zasíláním SMS. V České spořitelně si lze například nastavit posílání zpráv na mobil při každém pohybu na účtu. Člověk pak vždy ví, kdy mu přišla výplata a má nad účtem stálou kontrolu.

GE Capital Bank klientovi umožňuje nastavit si zasílání informační SMS při každém přihlášení na účet. Tato banka poskytuje dvě varianty přístupu na účet přes internet (Genius a Standard). V rámci varianty Standard si je možné navíc nastavit zasílání SMS, které informují oo pohybu na účtu, o překročení či poklesu zůstatku nad či pod stanovenou hranici nebo o přečerpání účtu do nepovoleného debetu. Stejný rozsah funkcí nabízí i eBanka, a to včetně informací o blokaci karty či splátkách úvěru.

 

Banka Název účtu Vedení účtu a výpis poštou měs. Vedení IB měs. Poplatek za zřízení IB Platební příkaz1) Některé nadstandardní služby
Česká spořitelna Sporožirový účet 11,40 Kč 15 Kč 0 či 650 Kč2) 2 Kč/4 Kč založ. a správa vkladových účtů, obchodování s podíl. listy, zasílání SMS při každém pohybu na účtu
ČSOB Osobní konto Plus 50 Kč 0 550 Kč 2 Kč/4 Kč převody mezi jedn. účty klienta
eBanka Osobní účet - Program Základ 22,90 Kč3) 45 Kč 0 či 200 Kč ročně či 89 Kč měsíčně4) 6,10/8,10 založ. a veškerá správa termín. účtů, zasílání informačních SMS, přehled transakcí kartou, změna limitu na kartě, info o úvěrech, investice do zahr. podíl. fondů
GE Capital Bank Běžný účet Genius 79 Kč 0 0 3 Kč/3 Kč zasílání SMS při každém přihlášení do Internet Banky
HVB CZ Konto Komfort 184 Kč 0 250 Kč 0 Kč/0 Kč5) založení termínovaných vkladů
Komerční banka Expreskonto 79 Kč 0 0 1,90/3,90 on-line přehled o používání karty, převody mezi jedn. účty klienta
Raiffeisenbank Běžný účet 15 Kč 35 Kč 0 2 Kč/3 Kč založení a správa termín. vkladů
Živnost. banka Běžný účet 10 Kč 0 0 0 Kč/3 Kč založení a správa termín. vkladů, zasílání SMS o zůstatku na účtu

1) v rámci banky/mimo banku na území ČR; 2) standardně zdarma, ale 650 Kč, pokud chce klient nadstandardní zabezpečení pomocí PIN kalkulátoru; 3) se zasíláním měsíčního výpisu přes internet; 4) zdarma při používání Mobilního klíče, 200 Kč ročně pro Internetový klíč, 89 Kč měsíčně pro Osobní klíč; 5) platí pro prvních pět příkazů v měsíci, jinak 3,50 Kč/3,50 Kč. Pramen: údaje bank