Věk po padesátce sice mezi rizikové faktory ztráty zaměstnání patří, ale ne v takové míře, jak se předpokládalo. Nezaměstnaných je totiž ve skupině zaměstnanců nad 50 let méně než v jiných rizikových skupinách. Šance, že ženy a muži po padesátce ztratí zaměstnání, je o 30 procent nižší než ve zbytku ekonomicky aktivní populace. Pokud je vyšší věk provázen vysokoškolským vzděláním, nehraje věk vůbec významnou roli.

Překvapivé zjištění vyplývá ze studie Měnící se rizika a šance na trhu práce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z výzkumného centra v Brně, které zkoumalo, jaké rizikové faktory ohrožují zaměstnanost.

Dobrá zpráva pro stárnoucí populaci

Je to pozitivní zpráva vzhledem k tomu, že společnost stárne, říkají analytici. Zjištění výzkumníků se totiž výrazně odlišuje od manifestovaných postojů podnikatelů i občanů z různých sociologických výzkumů a dotazníkových zjištění. Podle nich starší pracovníci jsou méně přizpůsobiví, neochotní se učit novým metodám práce, nedostatečně odborně připravení a jako první jsou propouštěni.

Nastává éra starších pracovníků, soudí naproti tomu zejména japonští a američtí podnikatelé. Poukazují na to, že mají na rozdíl od mladých zaměstnanců loajalitu k firmě, obětavost, velké zkušenosti a schopnost řešit krize a problémy. To výrazně zvyšuje konkurenceschopnost firmy.

Problémem při uplatnění na trhu práce je souběh vyššího věku a dalších rizikových faktorů, upozorňují autoři soutěže. Nejčastěji dochází k souběhu nízkého vzdělání a vyššího věku (2/3 všech souběhů), následováno tělesným postižením a vyšším věkem v kombinaci s nízkým vzděláním samoživitelky či samoživitele.

Osamělé ženy a muži se svěřeným dítětem také nejčastěji pracují na základě nestandardních pracovních smluv a jak studie předpokládá, víceméně nedobrovolně.

Výrazným rizikem při hledání zaměstnání je naproti tomu dlouhodobá nezaměstnanost a s ní související ztráta pracovních návyků, sebevědomí a motivace. Zaměstnavatelé totiž nepříliš ochotně přijímají pracovníky, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, vědomi si právě uvedených doprovodných negativ.

České ženy jsou vzdělanější než muži

České ženy jsou rok od roku vzdělanější než muži, konstatuje studie. Zejména rychle roste podíl žen s maturitou.

Jediná obrana proti hrozbě ztráty zaměstnání je vzdělání. Hlavní způsob, jak snížit počty nezaměstnaných, je vzdělání, říká místopředseda vlády Jiří Havel. V české populaci je zhruba 5 152 000 ekonomicky aktivních lidí, (50,5 % populace), 2,5 miliónu důchodců (25,3 % populace). Čtvrtina pracovní síly je starší padesáti let (1,2 miliónu pracovníků). Nějakou formu zdravotního postižení má 134 tisíc pracovníků.

Necelých 8 procent populace má nízké vzdělání (nejvýše absolutorium základní školy). V přepočtu je to asi 400 tisíc osob, 12 procent populace má vysokoškolské vzdělání, ostatní část občanů má bud výuční list, nebo maturitní vysvědčení. "To je v době globalizované ekonomiky málo," podotýká Havel.